2 de setembre de 2022

La setmana del 26 de setembre, les persones que constin al llistat hauran de fer l’elecció de la destinació desitjada, en un termini màxim de 10 dies hàbils

L’Institut Català de la Salut publica els resultats definitius de les oposicions per a infermeres del 2018

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat la diligència que inclou el llistat definitiu amb resultats finals del concurs oposició per a infermeres i infermers de la convocatòria DSI-2018, amb indicació del número de classificació final.

El llistat es publica una vegada revisades i resoltes les al·legacions presentades al tribunal el 10 de gener.

Durant la setmana del 26 de setembre de 2022 es publicarà la distribució de les destinacions per Gerència Territorial i s’obrirà un termini de 10 dies hàbils per tal que totes les persones que consten a la llista que figura a l’annex 2 d’aquesta diligència, accedeixin al Sistema de Gestió de recursos Humans (SGRH) i facin l’elecció de la destinació desitjada.

Es podran sol·licitar tantes destinacions com es considerí oportú per odre de preferència i, com a mínim, caldrà sol·licitar una destinació. Les persones aspirants que no sol·licitin cap destinació quedaran excloses del procés selectiu.

Consulta tota la informació de la diligència