Les infermeres estan molt exposades a situacions d’impacte produïdes per la pèrdua i el dol, que sovint no es contemplen a l’atenció assistencial

El COIB ofereix sessions de grup de dol professional per a infermeres

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ofereix sessions de grup de suport al dol professional adreçades a infermeres i infermers. L’objectiu d’aquesta formació és que els participants puguin integrar i elaborar el propi camí de la pèrdua i el dol de situacions viscudes en l’entorn laboral.

Durant el curs s’oferiran sessions grupals de suport, visualització i consciència corporal on es parlarà sobre qüestions conceptuals i s’aprofundirà al voltant de la mort i del dol, tant la dels altres com la pròpia, de situacions complexes al voltant de la mort professional i de les activitats i intervencions pròpies de les infermeres. Dues infermeres expertes en el procés de dol i dinàmiques de grup facilitaran les reflexions.

Els objectius de les sessions són conèixer i gestionar els sentiments i emocions que provoca el tenir cura en situacions de mort, identificar situacions complexes al voltant de la mort professional, elaborar temes pendents i viure l’experiència d’un grup de suport.

Les sessions es duran a terme un cop al mes, els dijous, de 17 a 19 hores. El cicle complet consta d’onze sessions que tindran lloc els dies 15 de juny, 13 de juliol, 21 de setembre, 19 d'octubre, 16 de novembre, 14 de desembre del 2023, i 18 gener, 15 febrer 21 març, 18 abril i 16 maig de 2024. Les persones interessades també poden fer la inscripció només a les quatre primeres sessions del cicle, que tindran lloc els dies 15 juny, 13 juliol, 21 setembre i 9 d'octubre de 2023.

Les infermeres, per les característiques dels seus llocs de treball, sovint estan més exposades a tota classe de reaccions emocionals i d'impacte davant la mort de persones usuàries, no sempre ben preparades i ben acompanyades. La realitat assistencial amb la seva complexitat sovint no contempla l'impacte de la mort sobre els seus professionals. Moltes vegades, les infermeres generalistes, en qualsevol dels seus àmbits d'actuació, no disposen del suport o la preparació necessària que poden tenir equips específics d'atenció com poden ser els equips de cures pal·liatives o professionals que participen en el procés d’eutanàsia.

Un dels dols que no utilitza els canals normals d'expressió i de suport social és el de la mort de les persones ateses. Donar espai en grup per compartir emocions i experiències pot ajudar a integrar aprenentatges i poder acompanyar futures situacions de final de vida amb més llibertat.

Més informació sobre les sessions de grup de suport al dol professional