En el marc del projecte s’ha incorporat el model assistencial Safewards, pioner a Catalunya, basat en un conjunt d’intervencions destinades a reduir la freqüència dels conflictes i de les contencions en les unitats d’hospitalització d’aguts

L’Hospital Germans Trias implementa un nou model assistencial d’hospitalització en salut mental de portes obertes

L’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona, al Campus Can Ruti, va presentar el passat mes d’octubre un nou model d’atenció a les persones ingressades al Servei de Psiquiatria amb l’objectiu d’humanitzar l’atenció i reduir al màxim les mesures coercitives i les restriccions a les persones que pateixen patologia de salut mental. Aquest model d’hospitalització és pioner a Catalunya i representa, d’una banda, una millora de la qualitat assistencial, ja que ajuda a millorar la funcionalitat, la condició física i la satisfacció d’usuaris i familiars durant el procés de l'hospitalització. D’altra banda, també suposa una millora des del punt de vista ètic, ja que es basa en el respecte als drets i preferències de les persones, redueix la seva estigmatització, igualant el tracte al de la resta d’usuaris de l’hospital.

Aquesta posada en marxa es fonamenta en experiències de diferents països que demostren que les noves formes d’hospitalització redueixen el nombre de conflictes, de conductes autolesives i de mesures restrictives tals com l’aïllament, la contenció mecànica i farmacològica, així com la medicació forçada. "Es tracta d'un conjunt d’activitats que es porten a terme que afavoreixen un clima de confiança i que permeten millorar la relació terapèutica," explica Anna Moreno, infermera supervisora del servei. Implementar mesures per igualar el tracte dels usuaris de salut mental als de la resta de l’hospital és una mesura que afavoreix la reducció dels estigmes i s’ha demostrat que té un impacte tant assistencial com social.

Canvi de paradigma liderat per infermeres de salut mental

El Servei de Psiquiatria de l’Hospital ha anat implementant progressivament nous procediments de treball des de 2019 que faciliten les interaccions i fan possible un nou clima d’hospitalització.

En aquest projecte s’ha incorporat un model de cures infermeres basat en evidències, el model Safewards, originari del Regne Unit, que s’ha traduït i adaptat en col·laboració amb els autors del King’s College, Maudsley Institute. Aquest model està basat en un conjunt d’eines per la prevenció i la gestió del conflicte dirigides a millorar la relació entre el personal terapèutic i les persones ateses. La utilització d'aquest model ha demostrat que la prevalença d'esdeveniments conflictius es redueix en un 15 % i la de mesures coercitives en un 23 % respecte al grup control.

Moreno explica que aquesta iniciativa “va un pas més enllà d’obrir les portes i que les persones ingressades no marxin”. El model de portes obertes és el nostre objectiu. Un conjunt d’estratègies que s’han anat implementant i on el pilar principal és el model assistencial de salut mental Safewards, que suposa un canvi de paradigma en l’hospitalització de salut mental,” destaca.Aquest nou procediment de treball ha implicat una redistribució de les tasques de l'equip mèdic i infermer. S’ha establert un programa d'activitats i tallers grupals, on es treballa l’activitat ocupacional, l’activitat física i la teràpia sensorial. A més, es potencia la participació directa de persones amb experiència pròpia de trastorn mental que aporten un punt de vista nou i enriquidor al procés assistencial, tot afavorint escenaris de canvi i innovació en la pràctica hospitalària.

Des de la seva posada en marxa, s’ha perseguit oferir una atenció hospitalària innovadora i de qualitat a les persones que presenten un trastorn psiquiàtric agut. “Estem treballant en un model que pugui ser exportable a altres unitats de salut mental. Fa un any que treballem amb el model Safewards i ha estat molt ben acceptat. Està generant interès a Catalunya i arreu d’Espanya,” conclou Moreno. Les persones ateses i les famílies mostren una gran satisfacció, així com els professionals, que destaquen la vessant més humana i la confiança que es genera.

Imatge: Hospital Germans Trias