4 de juny de 2021

Seguint amb el procés de la convocatòria d’eleccions al COIB, que es duran a terme el 8 de juliol, la Mesa Electoral ha proclamat dues candidatures. 

Proclamats dos candidats per a les eleccions parcials del 8 de juliol al càrrec de vicepresidència

El càrrec objecte d’elecció és el de vicepresident/a. Els altres càrrecs que eren objecte d’elecció són els de secretari/ària i dos suplents. En aquest cas, atès que només s’ha presentat un candidat/ata al càrrec, els llocs vacants s’assignen directament a aquestes persones.

 

 

Els candidats proclamats per a les eleccions parcials per al càrrec de vicepresident/a a la Junta de Govern són:

  • Maria Romeu Labayen
  • ARM

 

La data límit per sol·licitar el vot per correu és el dia 29 de juny de 2021.

Consulta tota la informació sobre el procés electoral al COIB