4 de març de 2021

S'exposarà i s'aprovarà, si s'escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2020, i el pressupost per a l'exercici 2021

El COIB convoca l'Assemblea General Ordinària per al 29 de març

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) convoca a totes les persones que hi estan col·legiades a assistir el 29 de març de 2021 a l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a la sala d'actes del COIB (c/ Pujades, 350. Tercera planta).

L'Assemblea General Ordinària se celebrarà a les 16.30 hores, en primera convocatòria, i a les 17 hores, en segona. Durant aquesta sessió, que inclourà precs i preguntes, s'exposarà i s'aprovarà, si escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2020, l'informe de gestió i el pressupost per a l'exercici de 2021.

La memòria d'activitats, el balanç i compte de resultats de l'any 2020, així com la proposta de pressupost per a l'any 2021, estaran a la vostra disposició a partir del 22 de març. La podeu demanar per correu electrònic a l'adreça assemblea@coib.cat.

L’Assemblea General es desenvoluparà de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el moment de la seva celebració.

Feu clic aquí per accedir a la convocatòria.