27 de maig de 2019

  El 29 de maig tindrà lloc a l’espai de l’IDIC el primer Focus Grup d’Infermeria impulsat conjuntament pel Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC) del COIB i el Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI.cat), on set infermeres i infermers amb expertesa en diferents àrees tindran la possibilitat de formar-se com a mentors i de ser futurs avaluadors de projectes innovadors de salut del CIMTI.

  L’IDIC i el CIMTI formen infermeres per incorporar-se com a mentores de projectes innovadors en salut

  La sessió formativa i avaluadora, que seguirà la metodologia de Focus Group, comptarà amb la participació de Núria Borrell Brau, Meritxell Cucala Rovira, Sergi García Redondo, Eva González Platas, Montserrat Lamoglia Puig, Eulàlia Pujol Amadó i Jordi Martínez Soldevila com aspirants a futurs mentors i d’Elisenda Casanelles Abella, Chief Operations Officer of CIMTI i Sol Muñoz Moreno, directora de l’IDIC, com a dinamitzadores.

  La sessió inclourà presentacions i avaluació de projectes, discussió amb l’equip CIMTI-IDIC conclusions envers els procediments i el procés . Es preveuen organitzar 1 o 2 focus grups anuals del Focus Grup d’Infermeria on s’avaluaran diferents projectes de salut.
  El CIMTI és un instrument al servei d'innovadors i emprenedors del sector sanitari i social que contribueix a la maduració de projectes, facilita als equips de projecte l'accés directe a experts del CIMIT de Boston i de tot l’ecosistema implicat. És per això que organitza Focus Grups on es reuneixen diversos experts sobre una temàtica concreta per avaluar aspectes clínics i metodològics segons les necessitats individuals de cada projecte.

  Els objectius del Focus Grup d’Infermeria són:

  • Validar la necessitat clínica
   • Caracterització de l’estat de la situació clínica.
   • Necessitat no coberta
  • Validar la idea
   • Workflow clínic
   • Documentar el feedback des del punt de vista clínic
  • Validar la prova de concepte
   • Contribuir a fer que els projectes puguin fer proves de conceptes en diferents hospitals / centres assistencials

  Aquest grup, neix amb la finalitat de convertir-se en referent per l’avaluació i mentoratge de projectes en l’àmbit de la salut així com ser precursor d’altres iniciatives, i s’emmarca en una de les línies de treball de l’ÍDIC per tal d’influir en la generació d’un canvi cultural en la professió infermera per apoderar-la i orientar-la cap a posicions capdavanteres en l’oferta de tecnologies, productes i serveis innovadors. El Centre d’Innovació IDIC, que situa la infermeria a l’avantguarda d’un nou model professional, empresarial, social i econòmic més eficient, sostenible i saludable, impulsa, en aquest sentit, el posicionament d’infermeres mentores lligades a diferents camps d’expertesa, amb l’objectiu de que esdevinguin agents claus en l’ecosistema d’innovació i d’emprenedoria i s’estableixin com líders destacats del sistema de salut i social.

  El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI.cat) és un projecte focalitzat en la generació d’alt impacte en l’àmbit de la salut i social a partir de desenvolupar iniciatives disruptives i incrementals, d’abast internacional, amb l’objectiu final de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i el posicionament de Catalunya en termes d’innovació en el context Europeu. Així, el CIMTI.cat aglutina el coneixement de clínics i tecnòlegs per ajudar a impulsar el desenvolupament, comercialització i adopció de noves tecnologies per al tractament dels principals problemes sanitaris. Ajuden a desenvolupar el projecte en les àrees de negoci, mercat, compra pública, regulatòria, clínica, tecnologia, inversió i comunicació. L’equip guia en el procés de maduració seguint la metodologia d'acceleració de projectes del CIMTI de Boston, de prestigi i reconeixement internacional.