Aquesta plataforma pretén llençar un crit d’alerta per la situació d’emergència que viu el sector de la dependència a Catalunya, que impedeix complir amb els drets de les persones usuàries, de les professionals i dels treballadors i les treballadores en el sector de la dependència. En total, una quinzena d’entitats sindicals i col·legis professionals s’han sumat a la plataforma.

El COIB s’adhereix a la plataforma en defensa del dret a l’atenció de les persones en situació de dependència

Catalunya és la segona comunitat autònoma que més persones en situació de dependència té en llista d’espera, on es calcula que 74.000 persones esperen l’ajut a la dependència. La Generalitat triga entre 8 i 12 mesos en valorar les persones amb dependència i 18 mesos a fer efectius els ajuts per a cuidador no professional. Per accedir a una plaça pública en residència cal esperar al voltant de 5 anys i cada dia moren 6 persones a Catalunya en llista d’espera. Falten treballadores als serveis socials i especialment al tercer sector, per la precarietat, els baixos salaris i la sobrecàrrega a causa de les ràtios.

El manifest també denuncia la manca de recursos humans i materials posa en risc la qualitat de l’atenció i provoca una sobrecàrrega dels professionals i de les famílies que recau principalment en les dones, ja que es tracta d’un sector altament feminitzat i en l’àmbit domèstic són també les que assumeixen en major mesura les cures.

Els impulsors de la Plataforma recorden que és urgent que el Govern de Catalunya doni prioritat efectiva als serveis socials tot millorant les condicions laborals, adequant les ràtios per pal·liar l’actual dèficit de recursos humans necessaris i compleixi a la Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència i la Llei de serveis socials, ja que l’envelliment de la població porta cap a un escenari en què el sector tindrà cada vegada més pes.

Manifest fundacional de la Plataforma en defensa del dret a l’atenció de les persones en situació de dependència

 

Imatge: Ariadna Creus i Àngel García | Banc Imatges Infermeres