L’any 2005 la publicació del Reial Decret 450/2005 de 22 d’abril, que regula a l’actualitat les especialitats infermeres, reconeix set especialitats per a la professió:

 

Les dues vies per accedir als títols d’especialista són:

 

IIR o via ordinària

Cada any el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca, durant el mes de setembre aproximadament, les places per accedir als estudis d’infermera resident a totes les especialitats menys a l’esmentada Medicoquirúrgica.

Accedeix a la darrera convocatòria

Via excepcional o disposició transitòria segona

Aquesta opció permet realitzar una prova d’avaluació de la competència que, un cop aprovada donarà el títol d’especialista. Prèviament s’ha de presentar al Ministeri determinada documentació que acredita anys d’experiència professional i/o formació en l’especialitat sol·licitada.

Per aquesta via, només es pot accedir a un títol encara que es pot realitzar la prova de competència de les especialitats reconegudes per a les que es tinguin requisits (menys Obstètrico – Ginecològica). A data d’avui, ja s’han acabat els processos per via excepcional per a les especialitats d’Infermeria de Salut Mental, Infermeria del Treball, Infermeria Geriàtrica i Infermeria Pediàtrica. 

Està pendent que es publiqui la data de la prova de competència de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària.

L’única especialitat que encara es pot sol·licitar és la d’Infermeria en Cures Medicoquirúrgiques.

 

Sol·licitud Títols de Especialistes en Ciències de la Salut obtinguts per la via excepcional

Els  títols d’especialista atorgats per la excepcional, no caldrà remetre sol·licitud al ministeri de sanitat, ja que el ministeri d’universitats traslladarà directament al ministeri de sanitat les dades necessàries a efecte de l’emissió del corresponent títol d’especialista (o certificat provisional substitutori fins a que es pugui emetre el títol).

Per accedir a aquesta informació pots clicar aquí.

Si necessites contactar amb el ministeri de sanitat per algun tema relacionat amb la titulació pots fer-ho al següent correu e- titulosespecialistas@sanidad.gob.es

 

Títols d’Especialista obtinguts per la via excepcional

Els títols d’especialista atorgats per la excepcional, no caldrà remetre sol·licitud al Ministeri de Sanitat, ja que el ministeri d’universitats traslladarà directament al ministeri de sanitat les dades necessàries a efecte de l’emissió del corresponent títol d’especialista (o certificat provisional substitutori fins a que es pugui emetre el títol).

Per accedir a aquesta informació pots clicar aquí.

Si necessites contactar amb el ministeri de sanitat per algun tema relacionat amb la titulació pots fer-ho al següent correu electrònic titulosespecialistas@sanidad.gob.es

 

Per assessorament personalitzat sobre aquest tema pots contactar amb l’Oficina d’Informació Col·legial enviant un correu a info@coib.cat o trucant al COIB.