6 de juliol de 2023

El passat 30 de juny, les infermeres Laura Rota i Rosa Rifà van guanyar els premis de recerca amb perspectiva de gènere de la Càtedra Infermera Universitat de Barcelona (UB) - Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB).

Reportatge en vídeo del workshop de recerca amb perspectiva de gènere Càtedra d’Infermeria UB-COIB

Rota va presentar l’estudi "Una anàlisi de gènere interseccional al trasplantament de ronyó: dones que donen un ronyó", mentre que Rifà va optar al premi amb el treball "Anàlisi de la perspectiva de gènere en l'ús de NANDA-I en diagnòstics d'infermeria: una revisió sistemàtica".

Sobre la Càtedra d'Infermeria UB-COIB

La Junta de Govern del COIB va aprovar el 2022 la creació d'una Càtedra d'Infermeria conjunta amb la Universitat de Barcelona per impulsar activitats de formació, recerca, difusió i transferència de coneixement, promoure activitats culturals i realitzar accions socials en l'àmbit de la Infermeria. És la primera càtedra infermera que impulsa un col·legi professional i una universitat a Catalunya.

La creació de la càtedra també suposa l'impuls de línies de recerca i de projectes de transferència de coneixement sobre la professió infermera i la promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts, a més de la realització d'activitats de tipus cultural i social que permetin donar a conèixer i donar valor a l'aportació infermera a la ciutadania.

Pots veure aquí el reportatge de la jornada:

Consulta la notícia: