19 de maig de 2022

S’integra dins la Comissió Deontològica, i està formada per Montserrat Venturas –que n’és la coordinadora–, Mònica Giménez, Francisca Pérez, Verònica Vélez i Roser Font

Es crea la Subcomissió de la Prestació d’Ajut a Morir del COIB

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha creat la Subcomissió de la Prestació d’Ajut a Morir, que assessora les infermeres del COIB sobre qüestions relacionades amb l’eutanàsia i el suïcidi assistit. Es tracta d’un òrgan consultiu, que depèn de la Comissió Deontològica del Col·legi. La Subcomissió està coordinada per Montserrat Venturas Nieto. La resta de membres que la componen són Mònica Giménez Pancorbo, Francisca Pérez López, Verònica Vélez Delgado i Roser Font Canals.

Aquest òrgan consultiu neix per donar resposta als dubtes que pot suscitar la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia. En aquest sentit, la nova Subcomissió dona assessorament a les infermeres sobre els aspectes legals i deontològics que es derivin de l’aplicació de la llei, assessora sobre el dret d’objecció de consciència dels professionals, garanteix el compliment del deure de respectar els drets a l’autonomia, a la confidencialitat i a la intimitat de les persones ateses per part de les infermeres, i vetlla per la seguretat ètica i moral de l’actuació de les infermeres que presten ajuda per morir.

A més, la Subcomissió té les funcions de col·laborar amb la Comissió Deontològica del COIB i amb la Junta de Govern de la corporació en tots aquells aspectes derivats de l’aplicació de la llei de l’eutanàsia i amb la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, del Departament de Salut.

Per contactar amb la Subcomissió cal enviar un missatge de correu a l'adreça info@coib.cat