30 de juny de 2023

Les infermeres Laura Rota i Rosa Rifà han guanyat els premis de recerca amb perspectiva de gènere de la Càtedra Infermera Universitat de Barcelona (UB) - Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). Rota ha presentat l’estudi "Una anàlisi de gènere interseccional al trasplantament de ronyó: dones que donen un ronyó", mentre que Rifà ha optat al premi amb el treball "Anàlisi de la perspectiva de gènere en l'ús de NANDA-I en diagnòstics d'infermeria: una revisió sistemàtica".

Laura Rota i Rosa Rifà guanyen els premis de Publicacions en Perspectiva de Gènere de la Càtedra d'Infermeria UB-COIB

L'anunci i entrega dels premis per part de la presidenta del COIB, Paola Galbany i la directora adjunta de la Càtedra, Llúcia Benito, han tancat una jornada que es va iniciar a primera hora amb la intervenció del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guardia, i de la directora de la Càtedra d'Infermeria UB-COIB, Marta Romero.

Sobre la Càtedra d'Infermeria UB-COIB

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) va aprovar el 2022 la creació d'una Càtedra d'Infermeria conjunta amb la Universitat de Barcelona per impulsar activitats de formació, recerca, difusió i transferència de coneixement, promoure activitats culturals i realitzar accions socials en l'àmbit de la Infermeria. És la primera càtedra infermera que impulsa un col·legi professional i una universitat a Catalunya.

La creació de la càtedra també suposa l'impuls de línies de recerca i de projectes de transferència de coneixement sobre la professió infermera i la promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts, a més de la realització d'activitats de tipus cultural i social que permetin donar a conèixer i donar valor a l'aportació infermera a la ciutadania.