30 de gener de 2023

  S’hi exposarà i aprovarà, si escau, la memòria de les activitats i de l’estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l’any 2022, i el pressupost per a l’exercici 2023

  El COIB convoca l’Assemblea General Ordinària de 2023 per al dimecres 1 de març

  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) convoca totes les persones que hi estan col·legiades a assistir el dimecres 1 de març de 2023 a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a la sala d’actes del COIB (c. Pujades, 350, tercera planta).

  L’Assemblea General Ordinària se celebrarà a les 16.30 hores, en primera convocatòria, i a les 17 hores, en segona. Durant aquesta sessió, que inclourà precs i preguntes, s’exposarà i s'aprovarà, si escau, la memòria de les activitats i de l’estat de comptes i la liquidació de l’exercici de l’any 2022, l’informe de gestió i el pressupost per al 2023.

  La memòria d’activitats, el balanç i compte de resultats de l’any 2022, així com la proposta de pressupost per a l’any 2023, estaran a la vostra disposició a partir del 22 de febrer. La podeu demanar per correu electrònic a l’adreça assemblea@coib.cat.

  L’Assemblea General es desenvoluparà de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el moment de la seva celebració.

  Feu clic aquí per accedir a la convocatòria de l’Assemblea 2023