FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Master Infermeria Escolar 2019
Actualitat sanitària

El Departament de Salut i el de Treball, Afers Socials i Famílies van presentar ahir el nou ‘Protocol d’actuació de maltractaments a la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut’. Un document que vol promoure la prevenció, la detecció precoç, l’atenció integral i la rehabilitació d’infants i adolescents afectats, tot incidint sobre les situacions de risc així com en la prevenció del maltractament prenatal i en nadons, alertant del risc de sacsejar-los. A partir d’aquest any, els professionals de l’atenció primària podran introduir a la història clínica informatitzada dades d’infants atesos amb indicadors de risc de maltractament.

Professió

La 1ª Jornada d’Escoles d’Educació Especial i Escoles Ordinàries amb SIEI de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE)—amb el lema «Integrant la infermera escolar en la cura de la salut dels nostres alumnes» –tindrà lloc el 27 de juny a Sant Gregori, Girona.

Professió

Silvia Vicente, infermera de la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ha ideat un dispositiu anomenat Swaddy que disminueix l’estrès i millora el confort dels nadons ingressats en Unitats de Cures Intensives Neonatals (UCIN) durant el procediment del pes, contribuint a afavorir el seu desenvolupament neurològic. La infermera ha liderat un estudi per avaluar els efectes de la contenció posicional neonatal durant aquest procediment que ha comptat amb una beca d’ajudes a la recerca de la Fundació Infermeria i societat.