3 d’octubre de 2023

La Junta de Govern presenta el Projecte de Modificació dels Estatuts del COIB, així com la proposta de Reglament per l’exercici del dret del Vot telemàtic. La finalitat d’aquesta modificació estatutària és adequar els Estatuts a les necessitats i requisits legals vigents, així com facilitar la bona gestió i administració de la corporació. Per un altre costat, la proposta del reglament del Vot telemàtic obeeix a desenvolupar la previsió estatutària que ha de permetre exercir el dret a vot per via telemàtica.

El COIB presenta el projecte de modificació dels Estatuts col·legials i la proposta de Reglament del vot telemàtic

S’obre un període d’informació pública col·legial fins al 3 de novembre de 2023 per a que les col·legiades i col·legiats puguin fer les al·legacions, suggeriments o esmenes que considerin convenients. Aquestes s’hauran de presentar per escrit mitjançant el formulari corresponent, amb les seves dades, les aportacions i dirigir-lo a l’adreça de correu electrònic esmenes@coib.cat o en persona a la seu del COIB. 

Les propostes definitives hauran de ser aprovades a la propera Assemblea.

 

Consulta tota la documentació relacionada