El Grup de Cures Pal·liatives del COIB endega una campanya de difusió per donar visibilitat a les cures pal·liatives coincidint amb la celebració del Dia Mundial de les Cures Pal·liatives, el proper 12 d’octubre. El grup convida a totes les infermeres i infermers, entitats socials i centres d’atenció, a sumar esforços per donar a conèixer l’aportació infermera en els diferents àmbits assistencials en els que aquesta desenvolupa les cures pal·liatives.

Campanya de difusió per donar visibilitat a l’aportació infermera en les cures pal·liatives

Al llarg de tota la setmana, des dels perfils socials del COIB a Facebook, Twitter i Linkedin, es donarà a conèixer missatges i informacions per sensibilitzar sobre la necessitat que tenen les persones amb malaltia en fase avançada i terminal, i els seus familiars, de rebre una atenció de qualitat.  

El COIB vol promoure que les infermeres i els infermers, i totes aquelles organitzacions (sanitàries i no sanitàries), professionals i persones que vulguin adherir-se, difonguin a totes les activitats el lema «Mou-te per les cures pal·liatives» al llarg de la setmana d’aquest dia mundial (del 7 al 13 d’octubre) i comparteixin a les seves xarxes socials els missatges que es llançaran des de la corporació.

Cada any, el segon dissabte del mes d’octubre es celebra el Dia Mundial de les Cures Pal·liatives. Enguany s’escau el dia 12 d’octubre i porta com a lema My care, my right (La meva cura, el meu dret).

Les cures pal·liatives neixen amb l’objectiu de poder alleujar els problemes que apareixen al final de la vida, no només físiques, si no també psicoemocionals, socials, espirituals o ètiques, tenint sempre com a objectiu final el màxim confort i la màxima qualitat de vida possible de la persona (independentment de la seva edat i malaltia) i la seva família.  

L’actuació infermera en matèria de cures pal·liatives té lloc en tots els àmbits assistencials: domicili, ambulatori, residencial i hospitalari. Per això, dins els equips de cures pal·liatives, les infermeres prenen important rellevància donat que esdevenen una peça central de l’equip. Són professionals properes i accessibles. Sovint fan la primera valoració de les necessitats de les persones, i les seves famílies, alhora que al llarg de l’atenció que ofereixen faciliten que s’estableixen relacions de confiança amb les persones malaltes que necessiten cures pal·liatives i les seves famílies, element fonamental per a una atenció pal·liativa de qualitat. En els serveis d’hospitalització ofereixen la continuïtat assistencial i fan d’enllaç, moltes vegades, entre les persones amb malaltia en fase avançada o terminal, les seves famílies i la resta de l’equip assistencial. Alhora, també tenen un paper important en les diferents àrees d’actuació com són la docència i la formació, la gestió i la recerca.

El COIB aposta, amb accions con aquesta,  per promoure el desenvolupament de la bona pràctica infermera en l’àmbit de les cures pal·liatives i aconseguir la visibilitat de la infermera en l’àmbit de les  cures pal·liatives i l’atenció al final de la vida.