FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Professió

L’estudi realitzat pel Grup d’Investigació de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) a 21 centres d’atenció primària i a 3 centres d’Urgències de Catalunya de 6 proveïdors de salut diferents, analitza el tipus de prescripció que fan les infermeres. L’estudi ha estat publicat a la Revista Enfermería Clínica com a carta a la directora.

Formació

La Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària et proposa aquest curs que té com a objectius gestionar de forma integral i resolutiva els diversos motius de consulta que les persones plantegen en els centres de salut i que son atesos per la infermera d’atenció primària.
T'hi podràs inscriure a partir del 2 de desembre.

Formació

La Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària del COIB et proposa aquest curs en el que actualitzaràs i milloraràs els coneixements i habilitats dels professionals sanitaris en el camp de les vacunes per millorar la pràctica vacunal i augmentar la seguretat i qualitat de l'assistència.

T'hi pots inscriure a partir del 2 de desembre.