Quina titulació permet treballar com a infermera al nostre territori?

Actualment es pot exercir d’infermera generalista amb el títol de diplomat universitari en infermeria i grau en infermeria.

Quina correspondència hi ha entre el títol de diplomada i de graduada en infermeria?

El Ministeri d’Educació va publicar al BOE el 30 de novembre de 2015, la resolució que determina que el títol de Diplomat/da en Infermeria es correspon amb el Nivell 2 (nivell de grau) del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).

També s’indica que el nivell 2 del MECES es correspon amb el nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions.

Per consultar el BOE fes clic aquí.

Si en algun moment calgués acreditar aquesta correspondència  es pot fer de dues maneres diferents:

  • Amb una fotocòpia del BOE presentada de forma conjunta amb el títol de Diplomat/da en Infermeria
  • Amb un certificat de correspondència que es pot obtenir des de la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació.

Què vol dir que el Títol de Diplomat/da es correspon al Nivell 2 del MECES?

L’equiparació al nivell 2 del MECES vol dir que aquesta correspondència es realitza a efectes acadèmics i professionals.

Això significa que tots els infermers i infermeres, independentment del títol universitari que tinguin (Diplomat en Infermeria o Grau en Infermeria) poden accedir a la carrera acadèmica. Per a poder accedir a un programa de doctorat i realitzar la tesi les infermeres han d'haver cursat 300 crèdits ECTS.

Com a professió sanitària tant diplomades com graduades tenim accés a estudis d’especialista, fent la residència corresponent.

Des del punt de vista professional graduades i diplomades tenim reconegudes les mateixes competències a l’hora d’exercir la professió.

En aquests moments per a què em serveix el certificat de correspondència al Nivell 2 del MECES?, competències a l'hora d'exercir la professió.

Et facilita la lliure circulació per tot l'espai europeu d'educació superior si vols fer estudis de postgrau. Per exercir a Europa no cal el certificat MECES, només el títol d'infermera (grau o diplomat, o targeta professional europea i el que convingui el país de destí: col·legiació, etc.).

Em servirà fer la descàrrega del document de correspondència MECES per accedir a un nivell A1?

Actualment, a nivell laboral les infermeres estem classificades com grup professional A, al subgrup A2. La demanda per part de la professió al ministeri per tal que s'elimini la diferència que hi ha actualment dintre del grup professional A que actualment està dividit entre A1 i A2 és històrica.

El passat 12 de gener el Consejo General de Enfermería de España, ja es va reunir amb la ministra de sanitat, Mónica García, i es va comprometre a revisar aquesta legislació i classificació, però no se sap ni quan serà efectiu el canvi, ni com anirà aquest procediment o com afectarà les infermeres graduades i diplomades. Concretament, enlloc diu que el certificat MECES ens equipara a subgrup A1.

Em servirà fer la descàrrega del document de correspondència MECES per accedir a una millora salarial?

Això dependrà de les polítiques de gestió de persones de cada empresa i com apliquen els acords pactats amb els sindicats. En tot cas caldria adreçar-se a cadascun dels responsables en temes laborals de les empreses per consultar aquesta qüestió.

Aquesta correspondència és una adaptació automàtica al títol de Grau?

No. Es tracta d’una correspondència a efectes acadèmics i professionals. Per obtenir el títol de Grau cal realitzar un curs d’adaptació en alguna de les universitats que ofereixin aquesta possibilitat. Actualment, hi ha poques universitats que ofereixin aquesta possibilitat a tot l’estat espanyol, s’ha de consultar cada any acadèmic.

Cal senyalar que en aquest moments hi ha 10 promocions de grau que correspon a unes 17000 infermeres a Catalunya amb la titulació de grau.

Com fer la descàrrega del Certificat de Correspondència MECES?

He accedit i no tinc el meu títol registrat per poder fer la descàrrega. Què puc fer?

Els títols dels anys vuitanta i principis dels noranta poden no estar al registre del Ministeri d’Educació per poder fer la descàrrega. Si per alguna qüestió fos precís acreditar aquesta correspondència MECES, es pot fer amb la mateixa validesa amb el títol de diplomada en infermeria i el BOE de la correspondència MECES.

Tinc un reconeixement o una homologació, puc descarregar el certificat MECES?

No. Les persones amb reconeixement o homologació no tenen accés al certificat MECES tal i com regula el RD 961/2014 de 21 de novembre.