El proper 25 de novembre, experts i professionals tractaran al COIB l’aplicació del nou reglament europeu sobre reprocessament de productes sanitaris d’un sol ús a l’Espai Trobada d'Esterilització 2021. En parlem amb Rosa Maria Muñoz, coordinadora del Grup d’Esterilització de la corporació.

Rosa M. Muñoz: “Tots els professionals, inclosos els gestors, han de conèixer la regulació del reprocessament de productes sanitaris d’un sol ús”

Rosa Maria Muñoz és cap d’Infermeria de l’Àrea Quirúrgica i d’Oftalmològica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, incloent el Servei d’Esterilització, i presidenta de la Comissió per la Seguretat del Pacient del centre. Participa en l’activitat docent en diferents escoles d’infermeria i de formació continuada en temes d’esterilització, així com en el disseny de programes docents en esterilització bàsica i de qualitat. En l’actualitat, es dedica a la gestió. Des de l’any 2015 coordina el Grup Expert d’Esterilització del COIB i totes les activitats relacionades amb la Vocalia d’Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques.

L’Espai trobada d'esterilització 2021 se centra en el nou reglament europeu: especificacions pel reprocessament de productes sanitaris d’un sol ús. Per quin motiu és un tema tan rellevant?

Per la importància que té conèixer el marc normatiu i la legislació del reprocessament o la reesterilització dels productes d’un sol ús, que des de fa uns anys estaven prohibits des de el Reial decret (RD 414/ 1996) a nivell estatal. Ara amb amb el nou decret europeu es descriuen i s’estableixen els requisits i procediments per a la seva regulació. És important saber quins productes d’un sol ús no es podran reprocessar ni utilitzar i quins sí i amb quins requisits i també qui podrà fer reprocessament de productes d’un sol ús i en quines condicions.

Quins són altres punts forts del programa de l’Espai Trobada?

Com sempre en les jornades i sessions que organitzem com a grup dins de la vocalia, considerem com a punt fort la creació d’un espai de diàleg i intercanvi professional amb els experts en les matèries a tractar dels que tots aprenem. Desafortunadament, en temes d’esterilització no n’hi ha gaires malgrat que és un tema tan important.

Desafortunadament, en temes d’esterilització no hi ha gaires espais de diàleg i intercanvi professional amb experts malgrat que és un tema tan important"
Per quin motiu no es poden perdre aquesta cita els professionals més enllà de les infermeres i TCAI?

Pel canvi que el nou marc normatiu suposarà en els centres sanitaris a nivell dels departaments de compres i logística pels aspectes econòmics i pressupostaris; així com als serveis d’electromedicina i electromecànica a l’hora de fer valoracions i, per suposat, els d’àmbit legal i jurídic. En definitiva, tots els professionals, inclosos els gestors, han de conèixer la regulació del reprocessament de productes sanitaris d’un sol ús en hospitals i la fabricació per part dels centres de productes pel seu ús exclusiu ; i que només s’autoritzarà si es compleixen els requisits definits en el RD.

Com ha afectat la pandèmia la feina de les infermeres i d’altres professionals de l’esterilització?

L’afectació de la pandèmia als serveis d’esterilització o RUMED ha estat minvada pel que fa al principal client, que és el quiròfan. Tots sabem que hi ha hagut menys activitat quirúrgica programada, però, per altra banda, s’ha reprocessat material vinculat a l’atenció de la covid, en especial en la primera onada davant d’una situació inesperada amb limitacions de material.

La pandèmia ha paralitzat moltes activitats planificades durant l’any 2020. De cara al 2022, quines activitats teniu previstes des del Grup d’Esterilització?

Hem de continuar creixent i formant-nos i parlant dels temes que ens preocupen i que formen part del nostre dia a dia. L’any 2022 organitzarem les Jornades d’Esterilització de dos dies com és habitual fins ara. Tenim moltes ganes i il·lusió i estem dissenyant ja el programa, que esperem que sigui molt interessant i que res ens impedeixi veure’ns.
 

Inscriu-te a l'Espai Trobada d'Esterilització 2021