21 de gener de 2020

Seguint amb el procés de la convocatòria d’eleccions al COIB, que es duran a terme el 24 de febrer, la Mesa Electoral ha proclamat tres candidatures. Les col·legiades i els col·legiats que volen exercir el seu dret a vot per correu i que ja han fet la sol·licitud, a partir de demà començaran a rebre per correu certificat la documentació per emetre el vot.

La Mesa Electoral proclama tres candidatures per a les eleccions del 24 de febrer

Els càrrecs objecte d’elecció són els de president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i 8 vocals. En cas que una candidatura sigui exclosa, hi haurà un període de reclamació, entre el 23 i el 24 de gener. Aquestes seran resoltes per la Mesa a data 27 i 28 de gener. 

Les candidatures proclamades per a les eleccions a la Junta de Govern han quedat integrades per les següents persones:

INFERMERES 2020

Paola Galbany Estragués. Presidenta
Isabel Mas Masagué. Vicepresidenta
Eva Gausachs Cucala. Secretària
Enric Mateo Viladomat. Tresorer
Paloma Amil Buján. Vocal
Noemí Obregón Gutiérrez. Vocal Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Llevadora)
David Giménez Díez. Vocal Infermeria de Salut Mental
Sebastiana Quesada Fuentes. Vocal Infermeria del Treball
Encarnación Gómez Gamboa. Vocal Infermeria Pediàtrica
Àngel Mencias Valero. Vocal Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques
Ester López Luna. Vocal Infermeria Geriàtrica
Lorena Villa García. Vocal Infermeria Familiar i Comunitària

Miquel Àngel Giménez Lajara. Suplent 1
María Rosa Pérez Losa. Suplent 2
Esther Moral Ramírez. Suplent 3
Gemma Mifsut Lorente. Suplent 4
Esther Sauquè Puig. Suplent 5
Cristina Plou Pérez. Suplent 6
Núria Fabrellas Padrès. Suplent 7

https://www.infermeres2020.cat/

https://twitter.com/Infermeres2020

https://www.facebook.com/Infermeres2020/
 

Som Garantia

Margarita Esteve Ortega. Presidenta
Maria Montserrat Artigas Lage. Vicepresidenta
Mireia Boixadera Vendrell. Secretària
Gemma Margarit Alsina. Tresorera
Sònia Sevilla Guerra. Vocal
Carolina Miguel Garcia. Vocal Infermeria de Salut Mental
Maria Cristina Pérez Conesa. Vocal Infermeria Pediàtrica
Maria Segura Lechuga. Vocal Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Llevadora)
Mª Carmen Blasco Garcia. Vocal Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques
Ana Maria Sánchez Carrillo. Vocal Infermeria Geriàtrica
Encarnación Martínez Fernández. Vocal Infermeria del Treball
Marta Rafael Cots. Vocal Infermeria Familiar i Comunitària       

Carme Planas Campmany. Suplent 1
Adrián Márquez López. Suplent 2
Íngrid Bullich Marin. Suplent 3
Elisabet Vives Vives. Suplent 4
Gemma Calvet Tort. Suplent 5
Gerard Rodriguez Abenoza. Suplent 6
Adelaida Zabalegui Yárnoz. Suplent 7

https://somgarantiacoib.cat/

https://twitter.com/SomGarantiaCOIB

https://www.facebook.com/SomGarantia/

 

El COIB ets TU

Nuria Cuxart Ainaud. Presidenta
Lorena Molina Raya. Vicepresidenta
Maria Teresa Rubio Alvarez. Secretària
Elisenda Carrau Vidal. Tresorera
Susana Santos Ruiz. Vocal
Rosa Maria Navarro Martínez. Vocal Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Llevadora)
Meritxell Sastre Rus. Vocal Infermeria De Salut Mental
Manuel Seda Paz. Vocal Infermeria Del Treball
Sara Farrero Muñoz. Vocal Infermeria Pediàtrica
Leonor Martin Monge. Vocal Infermeria De Cures Medicoquirúrgiques
Anna Daer Gomez. Vocal Infermeria Geriàtrica
Angela Amoros Molina. Vocal Infermeria Familiar i Comunitària                               

Meritxell Tapia Fores. Suplent 1
Laura Macià Astorch. Suplent 2
Montserrat Puig Llobet. Suplent 3
Maria Lourdes Guanter Peris. Suplent 4
Olga Monistrol Ruano. Suplent 5
Antonio Mena Delgado. Suplent 7
Rosa Maria Alberdi Castell. Suplent 6

https://www.elcoibetstu.cat/

https://twitter.com/elCOIBetsTU

https://www.facebook.com/elcoibetstu2020/

https://www.instagram.com/elcoibetstu/ 

 

 

El 15 de febrer finalitza el termini per sol·licitar el vot per correu.

Consulta tota la informació sobre el procés electoral al COIB