2 de febrer de 2023

Ja fa vint anys que la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries va reconèixer la facultat professional de les infermeres

El COIB recorda que les infermeres i els infermers també són facultatius

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) recorda que les infermeres i els infermers són professionals facultatius. Així ho estableix el marc legal actual. La Llei 44/2003, d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS), aprovada l’any 2003, reconeixia la facultat professional de la infermera i, per tant, eliminava definitivament la divisió entre professionals sanitaris facultatius i no facultatius.

A més, la llei 55/2003, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, derogava els antics estatuts del personal mèdic i el del personal no facultatiu de les institucions sanitàries de la Seguretat Social, de manera que aquesta distinció també deixava de tenir sentit en l’àmbit públic.

Tot i així, des de l’administració pública, els proveïdors sanitaris i els mitjans de comunicació se segueix utilitzant de manera errònia el terme facultatiu i facultativa per referir-se exclusivament als metges i a les metgesses.

En aquest sentit, des del COIB demanem que es tingui en compte una realitat, que, jurídicament, està avalada des de fa gairebé vint anys, i s’eviti utilitzar el substantiu facultatiu i facultativa per parlar exclusivament dels metges i de les metgesses i que, en qualsevol cas, contempli el seu ús per referir-se a les infermeres i als infermers, així com la resta de persones que exerceixen professions sanitàries, que la LOPS defineix com “aquelles en què la normativa universitària reconeix com a titulacions de l’àmbit de la salut, i que en l’actualitat gaudeixen d’una organització col·legial reconeguda pels poders públics.”

Certificat de la secretària de la Junta de Govern del COIB de 2 de febrer de 2023, sobre l’ús del terme “facultatiu/va”