FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
9 de juliol de 2021

Des del 25 de maig fins al 3 de juliol, s’han incorporat al mercat laboral 1.233 noves infermeres i infermers a la demarcació de Barcelona, un 10 % més que l’any 2020 en el mateix període

Donem la benvinguda a més de 1.200 noves col·legiades

En el període de col·legiacions, que va començar el 28 de maig i finalitza el 3 de juliol, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha donat d’alta 1.233 noves col·legiades i col·legiats que s'han graduat aquest curs en les diferents escoles d’infermeria i facultats del territori. Aquesta xifra suposa un 10% més que la campanya de col·legiacions del 2020.

Per dur a terme les col·legiacions, la corporació ha mantingut diverses mesures organitzatives, tècniques i humanes, garantint al màxim les mesures de protecció personal i de seguretat indicades per les autoritats sanitàries. En tot moment, s’ha garantit la distància de seguretat de les persones, facilitant a les infermeres una mascareta i solució hidroalcohòlica per a la neteja de les mans. A cada planta, s’ha disposat d’un espai d’espera per a les col·legiades assegurant la distància entre persones. Aquest any també s'han tramitat col·legiacions al territori, en concret, a les ciutats de Manresa, Vic i Mataró. 

També s’ha reforçat el personal del COIB que ha realitzat els tràmits de col·legiació tots els dies o de forma puntual. De forma directa, 12 persones d’altres àrees del Col·legi han fet de reforç a les 12 persones que conformen l’Àrea d’Administració Col·legial. En total, han col·laborat 16 persones: 12 que han col·legiat i han donat suport a les recepcions, una preparant els espais i la logística, dues garantint la part tècnica i de sistemes i una preparant l’organització i gestionant també les col·legiacions al territori.

Com és el perfil de les noves col·legiades i col·legiats?

Donem la benvinguda a més de 1.200 noves col·legiades

Font: Administració col·legial del COIB