14 de setembre de 2020

  Un article publicat a la revista ‘Formación Médica Continuada en Atención Primaria’, signat en primer lloc per Sofía Berlanga, reclama canvis que permetin que els professionals sanitaris que treballen al primer nivell assistencial s’orientin més a la comunitat, a la prevenció i a la promoció de la salut

  Els residents de l’atenció primària han de reforçar la seva formació en salut comunitària

  Els metges i les infermeres residents de l’atenció primària han de millorar la seva formació en salut comunitària. Així ho reclama un article publicat al número de juny i juliol de 2020 de la revista Formación Médica Continuada en Atención Primaria, signat en primer lloc per Sofía Berlanga, presidenta de la Subcomissió d’Infermeria, de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Costa de Ponent de l’Institut Català de la Salut, i membre de la Vocalia d’Infermeria Familiar i Comunitària del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB).

  L’article adverteix que, tot i que la salut comunitària està present en els programes formatius d’infermeria i de medicina familiar i comunitària, “les unitats docents acostumen a tenir dificultats per trobar i establir entorns d’aprenentatge adients en l’adquisició d’aquesta competència.” Segons els autors del treball, els motius d’aquestes dificultats estan relacionats amb la complexitat de la comunitat on es troba el centre de treball, l’hegemonia del model biomèdic, la falta de formació i experiència prèvia dels professionals en aquest àmbit, la desmotivació i la resistència dels metges i les infermeres, el model organitzatiu del centre i la pressió assistencial, entre d’altres. A conseqüència d’això, “la realització d’activitats comunitàries de promoció de la salut no està tan estesa com s’esperava.”

  Els autors, representants per Berlanga, destaquen que la formació dels professionals de la salut especialistes en l’àmbit familiar i comunitari ha d’incloure valors i actituds que tinguin en compte la diversitat. També, afirmen, ha d’incloure el desenvolupament de competències en comunicació i gestió del coneixement, i l’abordatge de la salut en els àmbits individual, col·lectiu i comunitari.

   

  Referència de l’article:

  Berlanga-Fernández S, García-Jordán MJ, Villafáfila-Ferrero R. Retos en la formación en salud comunitaria a los médicos y enfermeras residentes de unidades docentes multiprofesionales, FMC 2020; 27(6):280-4. DOI: 10.1016/j.fmc.2019.09.016