FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

S’ha configurat en el sí del COIB un grup de treball transversal, el Grup de Cures Pal·liatives amb l’objectiu d’esdevenir referència interna i externa en infermeria en cures pal·liatives i atenció al final de la vida per als diferents àmbits de la professió. El grup treballarà per promoure les bones pràctiques infermeres en l’àmbit de les cures pal·liatives i l’atenció al final de la vida i per dotar  de visibilitat a la infermera que treballa en aquest àmbit.

Neix el Grup de Cures Pal·liatives al COIB

El nou Grup de Cures Pal·liatives està integrat per Emma Costas (Infermera EAR Mutuam. Coordinadora del grup), Cristina Lasmarias (Infermera Càtedra de Cures Pal·liatives UVic-UCC/ICO), Enric Martínez (Infermer PADES Mutuam, secretari del Grup), Sònia González (Infermera CSS el Carme. BSA), Íngrid Bullich (Infermera Tècnica del Departament de Salut), Marta Palomares (Infermera Unitat de pal·liatius H Sant Joan de Déu) i Marisa Prada (Infermera UFISS Sant Pau).

El grup està ja treballant per promoure les bones pràctiques infermeres en l’àmbit de les cures pal·liatives i l’atenció al final de la vida i per dotar  de visibilitat a la infermera que treballa en aquest àmbit. Per a aconseguir-ho, el grup s’han posat com a objectius diferents línies d’acció:

  • Oferir suport i assessorament a les infermeres i infermers del COIB en matèria de cures pal·liatives i atenció al final de la vida
  • Promoure la recerca i la innovació en l’àmbit infermer de les cures pal·liatives i atenció al final de la vida
  • Desenvolupar plans de sensibilització de cures pal·liatives i atenció al final de la vida per a professionals i ciutadania
  • Oferir assessorament intern i extern al COIB respecte la professió infermera en l’àmbit de les cures pal·liatives i atenció al final de la vida. 
  • Establir els nivells de formació i competències de les infermeres en cures pal·liatives adequats als graus de complexitat assistencials.
  • Establir aliances amb entitats de l’administració pública, societats científiques i altres organitzacions del tercer sector relacionades amb l’abordatge de l’atenció pal·liativa. 

 

El Grup Cures Pal·liatives presentarà la seva línia de treball a la jornada informativa “L’atenció infermera al final de la vida”, el proper 13 de maig.