2 de desembre de 2022
- comunicacio21.cat

    El premi a la millor acció de comunicació s’ha concedit a la candidatura del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, presentada pel col·legiat Jordi Morató Bullido, per la a campanya celebrada durant el Dia Internacional de les Infermeres 2022. El jurat n’ha valorat “el feedback rebut pel seu propi col·lectiu i l’impacte mediàtic aconseguit”. A més, es ressalta que aconsegueix “la dignificació i la visibilització d’uns professionals que necessiten més reconeixement social”.