12 de maig de 2021

Hi poden presentar les seves sol·licituds infermeres col·legiades a Barcelona, des del 12 de maig fins a l'1 de juny de 2021

El COIB convoca ajudes a la recerca infermera, dotades amb 40.000 euros

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) obre la convocatòria per a les ajudes als projectes de recerca infermera 2021. Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden realitzar des del 12 de maig a l’1 de juny.

La convocatòria té una dotació de 40.000 euros, que es repartiran entre els projectes presentats, que hagin estat seleccionats per la Comissió Tècnica Externa d’Avaluació, formada per infermeres expertes en recerca.

Poden presentar projectes en qualitat d’investigador o investigadora principal les infermeres d’entitats o institucions sanitàries, universitats, centres i organismes de recerca públics o privats, i organitzacions no governamentals. És imprescindible estar en situació normalitzada en relació a la quota col·legial del COIB per optar a les ajudes.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és potenciar l’augment de la qualitat i la quantitat d’estudis de recerca infermera que fonamentin les cures basades en l’evidència realitzades a les persones, donar suport econòmic per desenvolupar estudis de recerca, consolidar grups d’investigació i potenciar els investigadors principals que debuten en la recerca.

Si necessiteu resoldre qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria, us podeu posar en contacte amb l’àrea de recerca mitjançant el correu recerca@coib.cat.  

Més informació sobre la convocatòria