21 de març de 2019

L’assemblea general ordinària del Col·legi, celebrada el 20 de març, ha aprovat per 59 vots a favor, cap en contra i quatre vots en blanc els pressupostos per aquest any. També s’ha aprovat la memòria d’activitats, l’estat de comptes i la liquidació de l’exercici 2018 amb 68 vots a favor.

L’assemblea del COIB aprova els pressupostos del 2019 i el tancament de l’exercici 2018

El president del COIB, Albert Tort, ha volgut fer balanç dels últims 8 anys en la que ha estat la última assemblea general ordinària de l’actual Junta de Govern. Tort ha posat de relleu les dificultats i reptes amb els que es van trobar quan van posar-se al front de la corporació el 2011, una etapa marcada per la crisi econòmica i la forçada austeritat pressupostària. El president del COIB ha destacat l’orientació que han tingut totes i cada una de les línies d’acció del Col·legi: fomentar una professió més cohesionada, autònoma i capaç alhora que fer del COIB un entorn més participatiu, transparent i sostenible financerament. 

Per la seva banda, la Secretaria de la Junta de Govern, Maria Teresa Rubio, ha donat a conèixer la memòria d’activitats del COIB de l’any passat, destacant les activitats de suport i acompanyant a les infermeres i infermers posant al seu abast diferents serveis i eines que ajuden a créixer professionalment i resoldre tota mena de situacions laborals, legals, professionals o ètiques, entre d’altres. Professionalment, ha estat un any amb una alta activitat científica i formativa, amb prop d’un centenar d’actes professionals realitzats, i amb intensitat en el treball pels processos participatius per a l’autoregulació professional en els àmbits d’emergències, la prescripció infermera, la gestió de la imatge corporal, el model especialista i l’inici del procés d’autoregulació de les actuacions infermeres en els procediments de sedació.
L’informe d’activitats reflecteix el compromís i la continuïtat en la gestió del COIB, en la que es mantenen les estratègies orientades a contenir la despesa i donar solvència als comptes del Col·legi. 
Entre d’altres projectes, s’ha destacat l’alta activitat de les vocalies, comissions i grups de treball del col·legi, la consolidació dels projectes impulsats des d’Infermera virtual i l’IDIC, la transformació del Projecte RESET cap a un sistema de participació i diàleg permanent de les infermeres de Barcelona i l’elaboració del Banc d’Imatges Infermeres, el primer banc d’imatges de lliure accés que mostra la realitat de les infermeres i infermers.

La tresorera de la Junta de Govern del COIB, Marta Olivares, ha presentat l’informe econòmic del 2018 (Pàgina 173) explicant que els ingressos del COIB han estat de 8.845.658 euros, un 93,3% dels quals procedeixen de les quotes ordinàries. Pel que fa a les despeses, aquestes van ser 8.698.790 euros. El resultat pressupostari ha estat de 146.866,89 euros i el resultat comptable 825.156,46 euros.

La directora de programes, Núria Cuxart, i el gerent del COIB, Joan Conesa, han presentat les accions previstes per endegar durant aquest any amb els pressupostos que han quedat aprovats. 

En l’àmbit professional, presentat per Cuxart, destaquen la continuïtat en el treball per l’autoregulació professional i la lluita contra l’intrusisme. Cuxart ha fet una crida, durant la seva intervenció, a fi que les infermeres i infermers amb títol especialista vinguin al COIB a registrar-lo, quelcom indispensable per poder reivindicar l’avenç en el seu reconeixement.
Enguany, Infermera virtual celebra el seu desè aniversari amb una programació d’activitats i l’IDIC mantindrà les seves línies estratègiques orientades al lideratge de les infermeres en l’ecosistema d’innovació sanitària. Cal mencionar igualment, les línies d’accions i recerca previstes des de les vocalies, grups i comissions en cadascun dels diferents àmbits de coneixement.
En l’estratègia general d’accions en defensa de la imatge infermera, destacar aquest 2019 la realització de dues noves fases del Banc d’Imatge Infermeres i la posada en marxa de l’Observatori sobre el tractament de la imatge infermera als mitjans de comunicació i suports audiovisuals.

Per la seva banda Joan Conesa ha destacat, des de la gerència del COIB, la continuïtat en els objectius estratègics de direcció de gerència 2016-2020 en les diferents àrees i que fan possible el suport a l’activitat professional del COIB.
El gerent ha destacat entre les iniciatives que es duran a terme enguany, en l’apartat de recursos humans, la formació del personal com operadors d’autoritat de registre – quelcom indispensable quan s’activi l’acreditació de les infermeres per a la prescripció -; la posada en marxa d’un protocol de prevenció d’assetjament sexual i per raons de sexe i la implementació del model d’empresa sostenible i saludable. Conesa ha recordat, en l’àmbit financer, que l’agost d’aquest any s’acaba el deute amb el Consejo General de Enfermería, així com les projeccions d’estabilitat i l’impuls a unitats de generació d’ingressos com són l’Espai Pujades, la Gestoria i la formació. S’ha destacat també diverses millores de l’àrea de sistemes i TIC, destinades a la millora de la infraestructura i serveis, així com la línia continuista en l’acompliment dels estàndards de qualitat.

En quant al pressupost de 2019, la tresorera de la Junta de Govern ha explicat que la previsió d’ingressos i la de despeses és, com en l’exercici anterior, ajustada. El pressupost aprovat preveu uns ingressos de 9.143.896.91 € i unes despeses de 9.136.488,92 euros, amb un resultat pressupostari previst positiu de 7.407,99 euros.

Abans d’acabar l’assemblea, es va respondre a qüestions de caire professional sobre les que algunes col·legiades van demanar més informació. Una actitud que la Junta de Govern agraeix per la mostra d’interès i maduresa col·lectiva que suposa.