11 de febrer de 2022
- Social.cat

    Les infermeres han prescrit en un any un total de 172.519 tractaments amb signatura pròpia a Catalunya. El procés, que va començar fa poc més d'un any, era una reclamació històrica de la professió atesa la millora en la qualitat de l'atenció i la disminució de la duplicitat de visites i d'esperes innecessàries.