7 d’abril de 2021

Les sol·licituds es poden fer arribar, mitjançant el correu electrònic, a l'Àrea de recerca del COIB del 7 d’abril al 31 de desembre de 2021, o fins que s’esgoti el finançament establert en cada convocatòria

Nova convocatòria d’ajuts per a la publicació d’articles en revistes científiques d’accés obert, per a la traducció d’articles en revistes científiques i per a la inscripció a congressos

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), des de la seva Àrea de recerca, posa a disposició de les col·legiades i col·legiats una nova bossa d’ajuts amb l’objectiu de fomentar i potenciar les cures basades en l’evidència i la promoció professional en qualsevol dels àmbits d’actuació de les infermeres i dels infermers.

Ajuts per a la publicació d’articles en revistes científiques d’accés obert

Amb l’objectiu de promoure la publicació d’articles en accés obert en revistes indexades amb factor d’impacte elevat s’obre una nova convocatòria d’ajuts per a la publicació d'articles en revistes científiques d'accés obert.

La convocatòria d’enguany, les bases de la qual es poden consultar a l’àrea de recerca, indica els requisits necessaris per poder demanar aquesta ajuda i que impliquen estar al corrent de la col·legiació i ser-ne l’autor/a principal. L’article presentat ha d’estar acceptat per a publicació en una revista científica indexada al Journal Citation Reports (JCR) que estigui inclosa en el Quartil 1 o Quartil 2. Per valorar la posició de la revista en el JCR s’ha d’utilitzar la data d’acceptació de l’article i la darrera versió publicada per part de JCR. La data de publicació de l’article en accés obert ha de ser durant l’any 2021 i del total d’autors/es de la publicació, el 50 % hauran de ser infermers/es col·legiades.

Aquest ajut finalitzarà quan s’esgoti el finançament establert de 12.000 euros anuals

Ajuts per a la traducció d’articles en revistes científiques i per a la inscripció a congressos

També s’obre una nova convocatòria d’ajudes per a la traducció d’articles en revistes científiques i per a la inscripció a congressos nacionals i internacionals que s’hagin realitzat durant aquest any.

Del total d’autors/es de la publicació, el 50% com a mínim hauran de ser infermers/es col·legiades.

Les sol·licituds es poden presentar del 7 d’abril al 31 de desembre del 2021 o quan s’esgoti el finançament establert, que és de 10.000 euros per a la inscripció a congressos i de 28.000 euros per a la traducció d’articles en revistes científiques.


Per a resoldre qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria, us podeu posar en contacte amb l’Àrea de recerca mitjançant el correu recerca@coib.cat.

Fotografia: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García.