4 de març de 2019

L’Àrea d’Exercici Lliure del COIB ha posat en marxa una enquesta per conèixer quina és la situació actual de l’exercici lliure de la professió i com l’entenen, desenvolupen i viuen les pròpies infermeres i infermers.

El COIB posa en marxa una enquesta per conèixer la realitat de les infermeres que treballen en l’exercici lliure

Es demana la participació a una enquesta online a la que es pot respondre en només 7 minuts i de manera anònima. Segons es llegeix a l’enquesta, per aquest estudi es considera com a exercici lliure tota aquella activitat que una infermera realitza sense contracte laboral de tercers i en qualsevol de les seves 4 funcions: Assistencial, Docent, Gestió i Recerca i dins de qualsevol àmbit d’exercici.


L’àrea d’exercici lliure té interès en recollir el parer de les infermeres i infermers que treballen en l’exercici lliure a la demarcació de Barcelona, però també la d’altres infermeres que desitgin opinar sobre aquesta modalitat de treball.