La Vocalia d’Infermeria Familiar i Comunitària del COIB i l’Associació d’Infermeria familiar i comunitària de Catalunya (AIFiCC) organitzen una jornada de treball sobre la Gestió Infermera de la Demanda (GID), el proper 27 de novembre, amb l'objectiu de debatre i tractar el moment en què ens trobem i els passos a seguir en l’àmbit de l’atenció primària de salut. Per inscriure’t, cal que primer contestis un qüestionari que ajudarà a preparar aquesta sessió de treball.

Jornada sobre la Gestió Infermera de la Demana: cap al consens operatiu

La Gestió Infermera de la Demanda (GID) s’està desenvolupant, tant pel que fa a la seva implementació en els equips d’atenció primària com en l’impacte sobre les persones que atenem a les diferents organitzacions, amb diversitat de matisos i velocitats. En aquests últims anys i des de l’última jornada de consens, el juliol de 2015, l’evolució ha estat constant i 787 infermeres ja s’han format en els cursos de la GID realitzats al COIB i a l’AIFiCC.

En aquesta jornada es vol treballar per analitzar els diferents esculls intrínsecs i extrínsecs que té la implementació de la GID i recollir les reflexions, millores, innovacions i experiències de les infermeres i infermers. Amb totes les aportacions es consensuaran propostes operatives que ajudin a la implementació de la GID al territori.

La jornada compta amb la col·laboració del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Per assistir a la jornada, els organitzadors demanen que es respongui a un breu qüestionari (de no més de 3 minuts) i que facilitarà el desenvolupament d’aquesta trobada.

Un cop contestat, trobareu el formulari d’inscripció de la jornada.