A través del portal coronavirus.coib.cat del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), les infermeres i els infermers tenen a disposició un repositori d’informació i recursos actualitzats a diari en relació a la COVID-19. S’hi pot consultar tota a informació oficial que s’emet a diari relacionada amb la pràctica professional, així com recursos de consulta gratuïts de revistes científiques i materials audiovisuals. Les professionals hi trobaran també la Bossa d’Ajudes sobre allotjament, aparcament, gestoria o transport de les que les infermeres es poden beneficiar al llarg mentre duri l’estat d’alarma.

El COIB llança un portal sobre la COVID-19 per a infermeres

Una de les accions que la Comissió de Crisi del COIB va posar en marxa des de l’inici de la crisi sanitària va ser la creació d’un espai web informatiu i actualitzat a diari a fi de facilitar al màxim la informació professional a les infermeres i infermers de Barcelona. Amb aquest espai redissenyat i ampliat, s’ha combinat tota la informació i recursos de consulta professionals, amb la bossa d’ajudes que es van posant a disposició per facilitar el dia a dia de les infermeres que estan treballant, com ara qüestions d’allotjament i transport; les qüestions relacionades amb la col·legiació així com les accions i comunicats de la pròpia comissió en relació a la crisi.

A la web s’hi pot contactar directament amb la Comissió de Crisi del COIB per a resoldre dubtes i/o per a oferir-se per a incorporar-se al sistema de salut. 

 

Accedeix a la web COVID-19