30 de març de 2023
- diaridelasanitat.cat

    El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) manifesta que per llei, les infermeres i els infermers “també són facultatius, tal com determina la Llei 44/2003, d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS)”. Una convocatòria d’aquest tipus requereix tenir un grau en ciències de la salut, la qual cosa entra en conflicte amb l’argumentari de la sentència que estipula la necessitat que sigui un “facultatiu especialitzat en medicina i cirurgia.”