El proper mes de novembre comença una nova edició del Màster en Infermeria Escolar de l’Institut de Formació Contínua-IL3, de la Universitat de Barcelona. El curs està dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equival a 60 crèdits ECTS.

Torna el Màster en Infermeria Escolar d'IL3-UB amb preus especials per a les col·legiades

Aquesta tardor es realitzarà una nova edició del Màster en Infermeria Escolar de l’IL3-UB, l’únic programa on-line a Espanya d’Infermeria Escolar, recolzat per professionals de reconegut prestigi de l’àmbit de la infermeria escolar i del món universitari.

El Màster, que s’impartirà del 4 de novembre de 2019 al 8 de gener de 2021, dona resposta a la necessitat formativa especialitzada de la infermera escolar, un perfil professional que ja està implantat en els centres escolars de nombrosos països de la Unió Europea i en algunes comunitats autònomes d’Espanya.

El curs, que s’imparteix online a excepció d’un taller presencial, està dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior i equival a 60 crèdits ECTS. Les col·legiades i col·legiats que hi tinguin interès tenen un preu especial de 3.005 euros.
El Màster està dirigit a diplomats o graduats en infermeria interessats en el coneixement de les problemàtiques de salut i de l’atenció i cures a infants i adolescents dins de l’àmbit escolar, així com amb interès en la investigació i desenvolupament de la infermeria escolar.

Els objectius del màster són assolir l'adquisició i/o actualització dels fonaments teòrics i els instruments metodològics que permeten a l'infermer/a escolar dissenyar i desenvolupar accions formatives i/o assistencials en el centre escolar de manera fonamentada i competent.

El Màster en Infermeria Escolar de l’IL3-UB neix amb l’objectiu de potenciar els coneixements pedagògics, les habilitats didàctiques, les competències tècniques i les destreses necessàries per tal de preparar el professional infermer per al disseny i desenvolupament d’intervencions educatives i assistencials de qualitat en el centre escolar, i capacitar-lo en l’acompliment de les diverses funcions que es poden dur a terme en aquest àmbit. Així, se’l converteix en un agent d’innovació i de dinamització pedagògica en la salut escolar.

Entre aquestes funcions de la infermera escolar destaquen:

  • L'educació per a la salut dirigida a tota la comunitat educativa.
  • L'atenció integral de totes les malalties físiques i psíquiques.
  • El control i seguiment de malalties cròniques.
  • L'atenció immediata davant d'urgències i emergències.
  • El control d'una alimentació equilibrada.
  • La prevenció i detecció precoç dels problemes de salut més rellevants a l'edat escolar.
  • L'assessora/consellera.
  • La coordinació i gestió de temes sanitaris.

Aquestes funcions les duen a terme oficialment les infermeres escolars en molts països de la Unió Europea i de la resta del món des de fa dècades. A Espanya, la infermera escolar està institucionalitzada a tots els col·legis o centres d'educació especial, i actualment es va introduint progressivament als col·legis ordinaris d’algunes comunitats autònomes.

El màster, en modalitat on-line i amb caràcter professionalitzador, està estructurat en cinc mòduls (1.Referents teòrics i normatius de la infermeria escolar, 2. Funció docent: cap a una pedagogia de la salut escolar, 3. Funció assistencial: promoció de la salut i atenció a la malaltia, 4. Funció investigadora: producció de coneixement en salut escolar i 5. Projecte)-

Algunes sortides professionals del Máster en Infermeria Escolar són l’exercici de la infermeria en escoles públiques, concertades i privades; els Gabinets d’Educació per a la Salut (EpS), l’assessorament a centres educatius sobre EpS o les Àrees socioeducatives d’ajuntaments i corporacions provincials.

Informació sobre el Màster en Infermeria Escolar IL3-UB