4 de desembre de 2023

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, juntament amb els altres tres col·legis catalans i a través del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, demanem la revisió del III Pre-Acord de l'ICS, entre d'altres, i el respecte del dret de vaga com a dret individual i col·lectiu.

El COIB se suma al Comunicat del CCIIC i demana la revisió del III Pre-Acord de l’ICS

La presidenta del COIB, la infermera Dra. Paola Galbany, s'ha dirigit a les col·legiades i col·legiats en una carta sent coneixedora del malestar i la preocupació que ha creat aquest III Pre-Acord.

Galbany ha transmès que des del COIB i d’acord amb el Codi d'Ètica del Col·legi, sempre s'ha defensat el dret de vaga individual i col·lectiu de les infermeres per raons d’interessos professionals i laborals, amb la intenció de millorar el servei que ofereixen a les persones, les famílies i la comunitat.

Aquesta és una decisió que la infermera pren en consciència i llibertat de representació sindical i d'acció i que compta amb l'aprovació del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, sempre que s'ajusti al nostre Codi d'Ètica i a la legislació vigent.

Llegeix el comunicat aquí