2 de març de 2022

“L’objectiu del projecte que encapçalo és deixar un COIB més eficient, més útil del que vàrem trobar”, afirma Paola Galbany a l’inici de l’acte

L’assemblea del COIB aprova els pressupostos del 2022 i la memòria i el tancament econòmic del 2021

L’Assemblea General del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha aprovat la memòria d’activitats del 2021 per 98 vots a favor, 1 en contra i 18 abstencions; la liquidació econòmica de l’any passat, per 96 vots a favor, 4 en contra i 16 en blanc, i el pressupost del 2022, per 94 vots a favor, 13 en contra i 11 en blanc. La sessió s’ha celebrat el dia 2 de març, a l’auditori del COIB, on han assistit 121 col·legiades i col·legiats.

L’assemblea ha durat més de dues hores i ha estat presidida per Paola Galbany, presidenta del COIB, que ha donat la benvinguda als assistents i ha explicat la dinàmica de la sessió. Durant el discurs inicial, Galbany ha fet balanç de l’activitat que ha fet la corporació durant l’any. “El 2021 ha estat un any intens en què hem hagut de compaginar la necessitat de donar resposta als reptes del dia a dia”, ha afirmat. A continuació, la presidenta de la corporació ha destacat que “l’objectiu del projecte que encapçalo és deixar un COIB més eficient, més útil del que vam trobar” i ha afegit que “estem construint una institució que vol ser una eina amb sentit per a les infermeres del segle 21.”

D’entre les accions realitzades durant l’any 2021, Galbany ha destacat el desplegament de la prescripció infermera, mitjançant el registre de les seves indicacions de medicaments i productes sanitaris al sistema integrat de recepta electrònica. La presidenta també ha esmentat els contactes que el Col·legi ha mantingut amb el Departament de Salut i amb altres institucions sanitàries per tal de millorar les condicions laborals de les infermeres i augmentar la influència i la visibilitat pública de la professió. D’altra banda, Galbany ha destacat la campanya Soc infermera, que es va fer el mes de maig passat, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Infermeres, que ha definit com “l’acció publicitària més ambiciosa de la seva història.” La presidenta de la corporació també ha posat en relleu la campanya +Infermeres, que ha permès donar 14 ajuts a estudiants de segon curs d’Infermeria i la presència del COIB als mitjans de comunicació.

Tot seguit, Galbany ha denunciat les condicions laborals de les infermeres, que ha definit com “insuficients”, i ha alertat que “les infermeres cuidem de les persones, però també necessitem ser cuidades.” La presidenta del COIB ha agraït la tasca que estan fent les infermeres durant la campanya de vacunació més complexa que s’ha fet mai. Galbany també ha dedicat unes paraules d’ànim a les infermeres ucraïneses. La màxima representant de la corporació ha finalitzat el seu discurs inicial afirmant que “hem de seguir treballant i reclamar els recursos i espais per garantir el nostre benestar, el desenvolupament de la nostra professió i la influència de la infermeria i de les infermeres en el present i en el futur.”

Més presència pública

Després de la presentació de la presidenta, la secretària de la corporació, Paqui Pavón, ha fet un repàs de l’informe d’activitats del 2021, de què ha destacat l’impacte de la pandèmia en la salut de les infermeres, que s’ha traduït en l’increment de la demanda d’atenció per part de les persones col·legiades. La secretària de la Junta de Govern del COIB també ha destacat l’augment d’activitat de la Comissió de Maltractaments i Salut (CMIS), que durant el 2021 ha atès el doble de consultes que durant l’any anterior, així com la posada en marxa del Programa d’atenció a les infermeres amb covid persistent.

Per acabar la seva intervenció, Pavón ha posat en relleu l’augment de la presència pública de la corporació durant l’any 2021, fruit de les campanyes mediàtiques que s’han dut a terme.

Aposta per la participació

Després de la secretària, ha intervingut la vicepresidenta del COIB, Maria Romeu, que ha destacat l’aposta estratègica per la participació, que durant l’any passat s’ha materialitzat en el reforçament de les vocalies, les comissions, els grups de treball i les delegacions territorials. Aquests òrgans constitueixen “un espai de col·laboració i projecció social en què la professió queda representada de forma fidedigna en la seva diversitat, i la seva capacitat de treball col·laboratiu i de compromís social.”

Tot seguit, el tresorer del COIB, Enric Mateo, ha explicat l’estat de comptes i la liquidació de l’exercici 2021, que s’ha sotmès a votació. Després, Mateo ha presentat el pressupost 2022, que també s’ha votat.

El tresorer ha anunciat el retorn al segon semestre de 2022 d’un 4 % de la quota col·legial, equivalent a 9,48 euros per col·legiada, corresponent a la rebaixa de la quota del Consejo General de Enfermería.

D’altra banda, el COIB amortitzarà 1,5 milions d’euros de la hipoteca de la seu de la corporació, la qual cosa implicarà rebaixar el cost del rebut del préstec en més de 160.000 euros anuals.

Per posar en context el pressupost, la directora de l’Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional, Glòria Jodar, ha presentat els projectes més destacats de la corporació per a aquest any en l’àmbit del desenvolupament de la professió. Jodar ha explicat que el COIB aposta per posar en valor i aprofitar l’experiència i el coneixement de les infermeres, amb el projecte Preservem la memòria i el programa Expertes 65. Jodar també ha parlat d’iniciatives per posar en valor el coneixement i l’experiència de les infermeres i el reforçament de la formació, la recerca i la innovació.

Després de dos anys, l’assemblea general ordinària del 2022 s’ha dut a terme sense restriccions d’aforament. Tot i així, d’acord amb les mesures i recomanacions vigents contra la covid-19, l’ús de la mascareta ha estat obligatori durant tot l’acte i s’han mantingut ventilats tots els espais. A més, s’han fixat distàncies de seguretat als punts d’espera i s’ha senyalitzat el circuit d’entrada i sortida al recinte, per evitar creuaments entre persones. També s’ha garantit la higiene de mans amb solució hidroalcohòlica a la porta d’accés i la neteja de les soles de les sabates amb catifes desinfectants.