Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
20 de desembre de 2019

Convocatoria 2020. (XIX edició) Premis FUNDACIÓ LILLY D'INVESTIGACIÓ BIOMÉDICA.

La FUNDACIÓ LILLY convoca els Premis Fundació Lilly d'Investigació Biomèdica Preclínica i Clínica 2020, per a investigadors que hagin contribuït de forma significativa a el desenvolupament de la Biomedicina i les Ciències de la Salut a Espanya, i mantinguin una activitat de reconegut nivell científic.

Aquesta convocatòria ha estat publicada al BOE de 16 de desembre de 2019 (ID: A190070766-1). El termini per a la presentació de candidatures romandrà obert des del dia 18 de desembre de 2019 fins al dia 17 de febrer de al 2020 (inclusivament).


Podran ser candidats als Premis els investigadors de caràcter preclínic (investigació bàsica orientada a l'obtenció de coneixement amb aplicació clínica), i clínic (recerca sobre humans), que desenvolupin la seva activitat en centres sanitaris i / o centres de recerca, públics o privats , a Espanya.

Els candidats als Premis hauran de ser proposats per persones o institucions de l'àmbit científic Biomèdic o de les Ciències de la Salut.

Les propostes es formalitzaran mitjançant la presentació de la documentació indicada a el final d'aquesta pàgina, que serà remesa per correu electrònic en el format i termini establerts.

Les candidatures seran valorades pel Jurat segons els criteris d'avaluació que s'especifiquen a les BASES. El Jurat, en tot cas, s'ha d'atenir en la seva actuació a el document sobre els Principis Ètics pels quals es regeix la tasca dels Jurats dels Premis de Recerca de la Fundació Lilly.

En totes dues modalitats, el premi consisteix en una quantia única i total de 40.000 euros i es concedirà nominal i exclusivament a una sola persona.

Es farà entrega dels premis en un acte acadèmic organitzat per la FUNDACIÓ LILLY.

Per accedir a tota la informació clica aquí

0 Comentaris
4 d’octubre de 2019
- El termini de presentacióde candidatures finalitzarà el 17 d'octubre de el 2019.

  Premis MEDES 2019

  Els Premis MEDES es van crear per reconèixer en l'àmbit dels països de parla hispana aquelles iniciatives que afavoreixen la utilització de l'espanyol en la comunicació del coneixement de les ciències de la salut en general i del coneixement mèdic en particular, així com a les institucions que fan possible l'assoliment d'aquests objectius.

  0 Comentaris
  10 de juliol de 2019

  4ª Edició dels Premis en Infermeria Fundació Vila-Saborit 2019


  Volem recordar-te que encara ets a temps de participar en la nova edició dels Premis de Recerca en Infermeria Fundació Vila-Saborit, que organitzen la Fundació Vila-Saborit, l'Hospital Universitari Sagrat Cor i UIC Barcelona.

  Si has cursat un màster universitari i has defensat el teu TFM durant el curs acadèmic 2018-2019, participar-hi! 

  Consulta tots els detalls a les bases dels premis. Pots presentar la teva candidatura fins al 7 d'octubre 2019.

  0 Comentaris
  8 de juliol de 2019

   Premis Infermeria en Desenvolupament 2019

    L'objectiu dels Premis ED és donar suport a les infermeres, infermeres especialistes, fisioterapeutes i estudiants d'aquestes disciplines que treballen pel desenvolupament de les seves professions, així com realitzar un reconeixement col·lectiu a la seva aportació i animar a tots a seguir esforçant-se, dia a dia, per millorar el seu treball

   0 Comentaris
   5 de juny de 2019

   Premis de Recerca en Infermeria “Fundació Vila Saborit”

   La Fundació Vila-Saborit, l'Hospital Universitari Sagrat Cor i UIC Barcelona van posar en marxa l’any 2016 els Premis de Recerca en Infermeria Fundació Vila-Saborit amb la finalitat de reconèixer la tasca de joves investigadors, potenciar trajectòries científiques d'excel·lència, donar suport a la recerca en l'àmbit de la infermeria i difondre la recerca de la disciplina infermera.

   Per accedir a tota la informació de la 4a edició dels premis clica aquí

   0 Comentaris

   19a Edició dels Premis de Recerca d’Atenció Sociosanitària Fundació Mutuam Conviure

   La Fundació Mutuam Conviure fidel al seu compromís per a la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària, convoca la 19a edició dels Premis de Recerca d’Atenció Sociosanitària. La finalitat és premiar un projecte de recerca fet a Catalunya dins els sectors esmentats. Hi poden participar tots els professionals de forma individual o col•lectiva que desenvolupin la seva activitat en aquest àmbit. La dotació total és de 6000€. Des del Grup Mutuam creiem que el treball assistencial s’ha de complementar amb activitats de formació i recerca. D’aquesta manera contribuïm a la millora de la qualitat del treball diari i aconseguim un bon desenvolupament professional. Per això us animem a participar presentant projectes dels vostres centres de treball. El termini límit per presentar els projectes és el 21 d’octubre.

   Per més informació clica aquí

   0 Comentaris
   29 de gener de 2019

    Convocatòria Premis i Beques de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

    Premi Carolina Meléndez

    Aquest premi està destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d'un/a infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.

    Objectius i Bases Premi. Fer clic aquí

     

    0 Comentaris

    18a Edició dels Premis de Recerca d’Atenció Sociosanitària de la Fundació Mutuam Conviure

    La Fundació Mutuam Conviure fidel al seu compromís per a la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària, convoca la 18a edició dels Premis de Recerca d’Atenció Sociosanitària.

    La finalitat és premiar un projecte de recerca fet a Catalunya dins els sectors esmentats. Hi poden participar tots els professionals de forma individual o col·lectiva que desenvolupin la seva activitat en aquest àmbit. La dotació total és de 12.000€ a repartir entre dos projectes, un intern del Grup Mutuam i un altre extern.

    Des del Grup Mutuam creiem que el treball assistencial s’ha de complementar amb activitats de formació i recerca. D’aquesta manera contribuïm a la millora de la qualitat del treball diari i aconseguim un bon desenvolupament professional. 

    Es coneixeran els projectes premiats en el transcurs de la XIII Jornada Sociosanitària per a professionals que també organitza la Fundació Mutuam Conviure i que tindrà lloc el dia 14 de novembre a l’auditori del COMB.

    Per més informació fer clic aquí

    0 Comentaris
    13 d’abril de 2018

     Programa de Beques Assistència Sanitària per a professionals de la salut (10a edició)

     Assistència Sanitària posa a disposició dels estudiants de màster o postgrau de l’àmbit de la salut de les universitats catalanes un programa de beques que cobreix el 50% de l’import de la matrícula, amb un sostre de 1.000 euros. Tots els estudiants matriculats en el curs acadèmic 2017-18 poden presentar la seva sol·licitud i es manté la dotació total de 30.000 euros. Tingueu en compte que parlem de l’àmbit de la salut en el seu sentit més ampli, per tant s’hi inclouen estudis de medicina, infermeria, odontologia, fisioteràpia i fins i tot biologia i altres especialitats.

     El termini de recollida de sol·licituds acaba el proper 23 d’abril, així que encara sou a temps de fer-ne partícips els estudiants de tercer cicle de l’àmbit de la salut.

     Per accedir a tota la informació fer clic aquí

     0 Comentaris
     22 de febrer de 2018

      V Premios DKV Medicina y Solidaridad Nuestro reconocimiento a los médicos y entidades más solidarios

      DKV Seguros da un paso más en su apuesta como empresa responsable y convoca este galardón que reconoce aquellas entidades y personas anónimas del sector sanitario que, además de su labor profesional trabajan también para apoyar o impulsar proyectos solidarios, ayudando a cambiar el mundo.

      Objetivos 

      > Dar a conocer iniciativas solidarias en el ámbito de la medicina y la salud.

      > Fomentar la responsabilidad social entre entidades y profesionales del tercer sector.

      > Homenajear a personas y entidades que han desarrollado este tipo de iniciativas.

      > Promocionar y reconocer iniciativas responsables en el ámbito de la medicina, la salud y el bienestar.

      Categorías 

      Los V Premios DKV Medicina y Solidaridad reconocen el trabajo en cuatro áreas distintas:

      Premio al médico solidario para un proyecto de gran impacto por su innovación, creación de tendencia y fomento de la sensibilización.

      Premio al profesional DKV al profesional de la salud u hospital de DKV Seguros por su desempeño en la excelencia y la solidaridad.

      Premio a la trayectoria por el desarrollo de un camino profesional y personal vinculados al sector de la salud, el bienestar y la solidaridad.

      Premio a la innovación en salud digital para el reconocimiento de los proyectos o entidades que apuesten por la salud digital con un componente solidario.

      DKV ayudará a financiar los proyectos con 10.000 euros por ganador.

      0 Comentaris