14 de setembre de 2021

XII Premio Nacional de Enfermería Juan Ciudad de Granada

Fomentar i promoure la investigació en els professionals de la infermeria.

Els Premis es concediran a treballs de recerca d'Infermeria originals i inèdits escrits en llengua castellana, presentats per Col·legiats d'àmbit nacional.

No seran objecte d'aquests premis els treballs subvencionats per altres entitats científiques o comercials, treballs fi de grau, de fi de màster o tesis doctorals presentades amb aquesta finalitat.

S'estableixen tres modalitats de premi:

 • un primer premi per als treballs de recerca finalitzats que hagin suposat una transferència per a la salut de la població i signifiquin una millora en les cures de salut,
 • un segon premi per a un projecte de recerca l'investigador principal sigui un professional d'infermeria
 • un tercer premi correspondrà a un Accèssit denominat "Infermeria Jove", que s'atorgarà a la feina de recerca original i inèdit presentat amb aquesta finalitat a l'Certamen per professionals d'infermeria col·legiats de Granada, que haguessin acabat els estudis universitaris fins a quatre anys anteriors a la present convocatòria, havent d'acreditar l'any de finalització dels estudis d'infermeria.

Un mateix treball només es podrà presentar a un dels premis. En el cas de presentar per al "Accèssit Infermeria Jove", s'haurà de fer constar expressament el lema: "XII Premi Nacional d'Infermeria Juan Ciutat de Granada. Accèssit Infermeria Jove ".

L'autor o primer signant de cada treball ha de presentar juntament amb la documentació establerta en aquestes bases, una declaració jurada que el treball és original i inèdit i no ha estat finançat anteriorment.

La dotació econòmica serà de 3.000 € * per al treball premiat en primer lloc; 2.000 € * per al premiat en segon lloc i 1.000 € * per al premiat al Accèssit Infermeria Jove.

El primer premi es lliurarà en l'acte de lliurament d'aquests premis.
El segon premi d'investigació tindrà una dotació mínima de 1.500 € i màxima de 2.000 €, que es distribuiran de la següent manera:

 • Un primer pagament de 1.000 € que es percebrà automàticament amb la concessió de el premi.
 • Un segon pagament de 500 € que es percebrà al lliurament de la memòria de la feina d'investigació realitzat.

Una gratificació addicional per un import màxim de 500 € per a aquells el treball hagi estat publicat o acceptat per a la seva publicació en una revista o un altre mitjà editorial de reconegut prestigi. Per percebre aquesta gratificació, hauran de remetre a l'CODEGRA en un termini màxim de 18 mesos des de la concessió de el premi, una còpia de la publicació o de el document d'acceptació del seu treball. A les publicacions caldrà fer esment a l'apartat d'agraïments que l'article ha estat possible gràcies al finançament de l'I Col·legi Oficial d'Infermeria de Granada.
El premi Accèssit Infermeria Jove es lliurarà en l'acte de lliurament d'aquests premis.

* La dotació econòmica està subjecta a retenció fiscal.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Podran optar a aquest els treballs presentats fins al 30 de setembre de 2021.

PRESENTACIÓ: Els treballs que optin a aquest Certamen hauran de ser presentats a través del formulari habilitat a aquest efecte. Pots accedir a través de l'enllaç previst a l'inici de estasmismas bases.

La presentació dels mateixos ha de contenir els següents arxius:

Arxiu 1. Resum de no més de 500 paraules de la feina presentat.
Arxiu 2. Text complet de la feina, sense contenir noms o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació de la seva autoria o de les possibles persones objecte de l'estudi. Com a única referència externa el treball podrà portar, si així es desitja, un pseudònim per personalitzar-lo.
Arxiu 3. Un document en què constaran les dades de la / es persona / es autores (nom i cognoms, domicili complet actual, centre i lloc de treball, telèfon / s de contacte i e-mail). Juntament amb el certificat de col·legiació actualitzat.

Només podran concórrer professionals en possessió de el Títol de Diplomat o Grau en Infermeria, que es trobin col·legiats en qualsevol dels col·legis d'el Territori Nacional.

Els premis podran quedar deserts.

Els concursants, pel simple fet de participar en la Convocatòria, renuncien a tota classe d'acció judicial o extrajudicial contra la decisió de l'Jurat, que serà inapel·lable.

Per accedir a tota la informació clica aquí

0 Comentaris

Convocatòria IV Premi de Recerca de l'ASCISAM

Aquest 2021 torna el Premi de Recerca de l’Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental (ASCISAM) per reconèixer i premiar els projectes de recerca de les infermeres de salut mental en qualsevol dels seus àmbits.

Bases del IV Premi de Recerca de l'ASCISAM

0 Comentaris
23 de juny de 2021

Premios Enfermería en Desarrollo 2021

Els premis estan dirigits a tots els professionals, col·lectius i institucions que tenen algun tipus de vinculació amb la infermeria: infermeres, infermeres especialistes, fisioterapeutes, estudiants de qualsevol de les disciplines anteriors, associacions de pacients o professionals, col·legis professionals, associacions científiques, facultats universitàries, centres d'atenció primària, sociosanitària o hospitalària, adreces d'infermeria, col·lectius socials i altres institucions relacionades amb la infermeria.

Estan organitzats per la revista Infermeria en Desenvolupament com a complement a la seva tasca editorial de difusió dels valors de la professió, tenen dos grans propòsits: suport professional i reconeixement.

Per accedir a tota la informació referent els premis clica aquí

Quan preparis la teva candidatura, tingues en compte que el termini només estarà obert fins al 16 de juliol.

0 Comentaris

20a Edició de Premis de Recerca Atenció Sociosanitària Fundació Mutuam Conviure

La Fundació Mutuam Conviure fidel al seu compromís amb la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària convoca la 20a edició del Premi de Recerca d’Atenció Sociosanitària.

0 Comentaris
8 de juny de 2021

  Beca 2021 Carles Capdevila "Cura de les Persones"

  La beca d’enguany premia un projecte innovador per a la cura de les persones, per millorar l’atenció global del pacient amb problemes de salut tenint en compte l’atenció psicosocial i emocional tant a l’afectat com al seu entorn. Enguany, la beca se centra en pal·liar les seqüeles físiques i psicològiques del covid, tant des del punt de vista assistencial com mèdic. Estrès, angoixa, ansietat, depressió, insomni o incertesa són alguns dels efectes indirectes més freqüents en la població. Els directes són pèrdua de capacitat respiratòria, pèrdua de musculatura, dificultats per realitzar moviments, per tornar a caminar, menjar o comunicar-se així com seqüeles en el sistema nerviós central, renals o cardiovasculars. Descarrega les bases de convocatòria (PDF 300Kb)

  0 Comentaris
  8 de juny de 2021

  23 edición Premios Metas de Enfermería 2021

  PRIMER PREMI D'INVESTIGACIÓ dotat amb 3.000 euros
  Accèssit dotat amb una subscripció anual a ENFERTECA per a cada un dels membres de l'equip.

  Bases Generals Premis 2021
  1r.- Poden optar a aquest premi tots els professionals infermers (espanyols i estrangers), a excepció dels membres que componen el jurat i aquells que hagin rebut finançament o alguna quantia econòmica pel mateix estudi. L'equip investigador pot estar compost per professionals d'altres disciplines, però al menys el / la investigadora principal ha de ser infermera / o.
  2n.- La participació pot ser a títol individual o col·lectiu.

  3r.- Els treballs, que seran inèdits i escrits en llengua espanyola, podran versar sobre qualsevol àrea de coneixements de la infermeria. La presentació dels mateixos haurà de realitzar obligatòriament mitjançant el següent correu electrònic habilitat per a això: premiosmetasinvestigacion@grupo-paradigma.com, contenint els següents arxius:

  Arxiu 1. Text complet de la feina, sense contenir noms o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació de la seva autoria o de les possibles persones objecte de l'estudi. Com a única referència externa el treball podrà portar, si així es desitja, un pseudònim per personalitzar-lo.

  Arxiu 2. On constaran les dades de la / es persona / es autores (nom i cognoms, domicili complet actual, centre i lloc de treball, telèfon / s de contacte i e-mail).

  4t.- El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 10 de setembre de 2021. No s'acceptarà cap treball que es rebi en amb posterioritat a aquesta data.

  5è. Els premis es decidiran per un jurat compost per membres de Consell Editorial, de el Consell Assessor i de el Comitè Científic de Metes d'Infermeria, així com per professionals d'infermeria externs a l'editorial i experts en investigació, que constituiran a l'almenys el 50 % dels membres de jurat.

  6è.- La decisió de l'jurat es farà públic a través de la revista Fites d'Infermeria en el mes de desembre de 2021. Metes d'Infermeria es reserva el dret a divulgar mitjançant algun altre mitjà de difusió dels premis atorgats.

  7è. La decisió de l'jurat serà inapel·lable, podent deixar desert el premi convocat si, al seu parer, els treballs presentats no reuneixen la qualitat científica per merèixer-ho.

  8è. El lliurament dels Premis resta pendent d'estipular.

  9è.- Els treballs enviats a aquest premi passaran a ser propietat de Metes d'Infermeria, la qual es reserva el dret a publicar el treball guardonat, així com els treballs presentats a concurs que reuneixin els requisits per a això, citant sempre l'autoria, i informant prèviament als autors / es de les possibles modificacions que poguessin, si escau, ser necessàries.

  10è.- La presentació dels treballs a concurs implica l'acceptació de les presents bases.

  Per accedir a tota la informació dels premis clica aquí

  0 Comentaris
  3 de maig de 2021

   PROGRAMA DE BEQUES PER A PROFESSIONALS DE LA SALUT 13a EDICIÓ - Curs 2020-21

   Assistència Sanitària convoca el seu programa de beques 2020-21 per valor de 30.000 euros en estudis de tercer cicle en universitats catalanes. Els ajuts cobreixen el 50% de l’import de la matrícula.

   Per damunt de qualsevol altre factor, més encara en un escenari de pandèmia com l’actual, la base d’una atenció mèdica de qualitat són els professionals que la fan possible. Per això Assistència Sanitària, que és una entitat formada per metges, posa a disposició dels estudiants de l’àmbit de la salut un programa que els ajuda a completar la seva formació i millorar en la pràctica professional. D’aquesta manera, el conjunt del ja reconegut sistema sanitari català reforça la seva base per assolir nivells de progrés i excel·lència encara més alts.

   > Presenta la teva sol·licitud
   > Consulta les bases del programa

   0 Comentaris
   17 de març de 2021

   2a Convocatòria AENTDE d'ajuda a la investigació "MERCEDES UGALDE"

   L'Associació Espanyola de Nomenclatura, Taxonomia i Diagnòstics d'Infermeria (AENTDE) convoca la 2a edició de l'Ajuda a la Investigació Mercedes Ugalde per al finançament d'un Projecte de Recerca en Llenguatges Infermers Estandarditzats.
   L'import de l'ajut serà com a màxim de 2000 €.
   El propòsit d'aquesta convocatòria és donar suport al foment i el desenvolupament de la recerca en Llenguatges Infermers Estandarditzats. L'objectiu específic és facilitar la realització de treballs de recerca en el camp dels Llenguatges Infermers Estandarditzats, en els diferents àmbits d'aplicació: clínic-assistencial, docent i de gestió, donant suport econòmicament un projecte.

   El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de maig de 2021
       Es publicarà la llista provisional de projectes el 21 de maig de 2021
       Es comptarà amb un termini per a l'esmena d'errors de l'21 a l'28 de maig de l'2021.
       Publicació de la llista definitiva 29 maig 2021
   Tots els detalls sobre la convocatòria els pots trobar en el document adjunt.
   A través dels enllaços següents podràs també accedir als formularis que has d'emplenar per participar en la convocatòria:

   També has d'enviar el currículum dels investigadors a a comunicaciones@aentde.com tal com es detalla a les bases.
   La decisió es farà al XIII Simposi Internacional de AENTDE, que amb el lema La ciència infermera a través dels llenguatges infermers. 25 anys AENTDE, que tindrà online els dies 21 i 22 d'octubre 2021. Pots trobar més informació a la nostra web www.aentde.com 

   0 Comentaris
   17 de febrer de 2021

    Beca Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum de Tabac ( SCCAT)

    La Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac (SCATT) convoca una beca per a la realització de programes de prevenció i deshabituació del tabaquisme.

    La beca pretén potenciar la realització de programes de prevenció i tractament del tabaquisme, promocionant que siguin de caràcter transversal, multidisciplinari i multicèntric

    El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 5 de març.

    Adjunt trobareu les seves bases.

    0 Comentaris
    23 de desembre de 2020

     Premis DECIDE 2020 a la innovació en lideratge infermer en l'atenció integral a l'pacient crònic - UIC Barcelona

     Obrim una convocatòria per reconèixer les millors iniciatives i propostes realitzades durant l'any 2020 en el context de la pandèmia, en el camp de l'atenció infermera a l'pacient crònic en atenció primària i atenció integral que hagin aportat innovació en l'àrea promocionant el lideratge infermer i millorant l'atenció als pacients i les seves famílies.
      
     Has treballat en algun projecte innovador, o has ideat solucions des de la infermeria per donar resposta als problemes sorgits en l'any 2020? Siguis professional o estudiant, des de la Càtedra oferim un espai per compartir noves idees amb la possibilitat de rebre un premi en les següents categories:

     ● Professionals de la infermeria:
            - Premi a la proposta més innovadora en professionals: 800 euros
            - Accèssit a la proposta més innovadora en professionals: 600 euros
            - Millor iniciativa amb resultats: 1.000 euros
            - Accèssit a la millor iniciativa amb resultats: 800 euros

     ● Alumnes de l'Grau en Infermeria:
           - Proposta més innovadora: 300 euros

     Per accedir a les bases i als el qüestionari, adreceu-vos a l'apartat de PREMIS al nostre web.
      
     Per més informació contacta amb decide@uic.es 

     Convocatòries obertes des del 16 de desembre de 2020 fins el 16 de febrer de 2021

      

     0 Comentaris