8 de juliol de 2020

  Premi a la trajectòria investigadora a l'Atenció Primària de l'ICS 2020

   
   

   

  Oberta del 1/7/2020 fins el 20/7/2020
   

  L’Institut Català de la Salut (ICS) convoca el Premi a la Trajectòria Investigadora a l’Atenció Primària de l’ICS per a professionals que hagin contribuït de forma significativa al desenvolupament de la recerca en ciències de la salut a la xarxa de l’atenció primària de l’ICS amb una activitat de reconegut nivell científic.

  Objectiu de la convocatòria

  Fomentar la investigació d’alta qualitat, mitjançant la concessió d’un premi que reconegui les trajectòries científiques d’excel·lència d’investigadors i investigadores de l’ICS.

  Característiques del Premi

  El Premi és nominal i es concedeix exclusivament a la persona o persones guanyadores. Té una dotació econòmica de 10.000 euros de la qual el 50 %, almenys, s’ha de dedicar a la recerca del grup de treball de la persona guanyadora.
  Els 5.000 euros, com a màxim, percebuts per l’investigador o la investigadora estan subjectes als impostos corresponents.
  En el supòsit que hi hagi més d'una persona guanyadora, la quantitat del Premi es dividirà entre elles en parts iguals.
  Candidatures i propostes
  Poden ser candidates al Premi les persones sol·licitants que duguin a terme investigació de caràcter preclínic, clínic o de salut pública i comunitària i que, actualment, desenvolupin la seva activitat a l’atenció primària de l’ICS amb un mínim de dedicació de 10 anys.
  L’Institut d’Investigació i Recerca en Atenció Primària IDIAPJGol, a través de les unitats de suport a la recerca de cada direcció d’atenció primària, proposarà (amb el vistiplau de la persona interessada) com a màxim dues candidatures que seran avaluades per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQUAS) i el Consell Científic de l'ICS, que actua com a jurat i que està format pels directors científics dels diferents instituts de recerca, l’assessor de Recerca de l’ICS, el director de l’ICS i un representant de l'AQuAS.
  El termini de la presentació de les propostes finalitza el dia 13 de juliol de 2020.

  PER A MÉS INFORMACIÓ CONSULTEU LES BASES

   

  Documents:

   BASES
   SOL·LICITUD

   

  0 Comentaris
  30 de juny de 2020

   Premi Néstor Bereciartu. ROL revista de enfermería

   Revista Rol d'Infermeria convoca, en homenatge al seu fundador, aquest Premi singular dotat amb 1.500 euros.

   És el màxim guardó que la nostra publicació atorga. Per això comptem amb un jurat excepcional i 43 anys de trajectòria impecable de la nostra Revista ROL d'Infermeria.

   - El desenvolupament de la Infermeria com a ciència, disciplina i professió ha requerit d'una important aportació científica que vingués a nodrir d'evidències la pràctica clínica de les infermeres, de tal manera que es pogués adaptar tant als avenços d'aquesta pràctica com a les necessitats que el sistema sanitari i la pròpia societat requereixen, amb la finalitat de prestar cures rigorosos, científics i de qualitat.

   - En aquest sentit, la Revista ROL d'Infermeria, des dels seus inicis fins a la data, contribueix de manera molt significativa a través de la seva publicació a ser el canal de comunicació permanent entre les infermeres investigadores, docents, gestores i assistencials, mitjançant la divulgació científica de les seves investigacions.

   - Des de la Revista ROL d'Infermeria som conscients que, en moltes ocasions, es té la sensació que hi ha moltes infermeres que, tenint inquietud per publicar les seves experiències clíniques, identifiquen una barrera a l'entendre que no poden adaptar-les a les exigències científiques actuals, el que els impedeix compartir aquestes experiències amb altres infermeres.

   Per accedir a tota la informació del premi clica aquí

   0 Comentaris
   17 de març de 2020

   Ajuda Solidària DM a Projectes per a Persones amb Diabetis 2020

   1. El grup de cooperació de la SED obre la convocatòria per accedir a l'AJUDA SOLIDÀRIA DM que consistirà en un premi de 1.000 euros per desenvolupar un projecte per a persones amb diabetis en països en desenvolupament. 2. Pot accedir a la AJUDA SOLIDÀRIA DM tota associació o ONG que realitzi un treball amb fins solidaris destinant a persones amb diabetis amb menys recursos en països en desenvolupament. 3. L'associació o ONG:
   Ha d'estar inscrita al registre d'associacions o d'ONGs i tenir número de CIF.
   Ha d'estar vinculada o mantenir alguna relació amb algun professional soci de la SED.
   4. El projecte s'haurà d'iniciar a l'any següent de la convocatòria i lliurament de el premi, no ha de durar més de dos anys, amb el compromís d'aportar una memòria de resultats encara que sigui parcials ja a l'acabar el primer any. Si es tracta d'un projecte global iniciat abans s'haurà de detallar quina part de el projecte es finançarà amb l'ajut atorgat. 5. Terminis:
   Presentació de projectes: des de la presentació de les bases fins a 3 setmanes abans a l'congrés de la SED de el mateix any (el 2020: 2 abril a les 23h). (Data Congrés SED: 23-24 abril 2020).
   Votació: es realitzarà en 2 fases:
   Els membres del grup de cooperació, que promou el premi, podran votar via telemàtica des de l'endemà de finalització de l'termini de presentació de projectes (El 2020: 3 abril) fins al dia de la reunió de l'GCI durant el congrés anual de la SED d'aquest any (El 2020: 23 abril). Si algun membre del grup de cooperació pertany al seu torn a una de les ONG que s'han presentat per al premi, per evitar conflicte d'interessos no podrà votar el seu propi projecte, però si triar un dels restants.
   Durant el desenvolupament de l'congrés, els membres de la SED, no pertanyents a el grup de cooperació també podran votar des de l'estand on s'exposarà el resum i les fotos enviades dels projectes participants.
   6. Totes les associacions que optin a l'ajut hauran de lliurar la fitxa amb les dades necessàries per a l'avaluació de el projecte. La fitxa s'haurà d'enviar a la següent adreça: margadelacalle@sediabetes.org. La informació de la sol·licitud ha de respectar els límits marcats. Les fitxes s'han de presentar en format Word i / o PowerPoint. 7. El projecte que aconsegueixi més vots, sempre que compleixi les bases de l'concurs, rebrà l'aportació de l'ajut. 8. En cas que es presenti només un projecte, sempre que compleixi les bases de el concurs, aquest rebrà l'aportació de l'ajut. 9. Els projectes no escollits en edicions prèvies es podran tornar a presentar per optar de nou a l'ajuda. Els projectes que ja hagin rebut l'ajut no es podran tornar a presentar en un termini de 2 anys. 10. Les entitats guanyadores hauran de presentar una memòria en forma de comunicació de 10 min en la següent edició de la SED. 11. L'aportació es realitzarà a el número de compte de l'associació o ONG que presenta el projecte. 12. Un cop implementat el projecte l'entitat haurà de lliurar una memòria d'avaluació de l'activitat a el grup de cooperació. La memòria ha d'incloure imatges o vídeos que il·lustren l'activitat realitzada, també un detall dels materials o serveis adquirits i dels recursos humans als quals ha estat destinada l'aportació. 13. La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació íntegra de les bases.

   Per més informació clica aquí

   0 Comentaris
   17 de març de 2020

    PROGRAMA DE BEQUES PER A PROFESSIONALS DE LA SALUT 12a EDICIÓ - Curs 2019-20

    Assistència Sanitària convoca el seu programa de beques 2019-20 per valor de 30.000 euros en estudis de tercer cicle en universitats catalanes. Els ajuts cobreixen el 50% de l’import de la matrícula.

     

    Per damunt de qualsevol altre factor, la base d’una atenció mèdica de qualitat són els professionals que la fan possible. Per això Assistència Sanitària, que és una entitat formada per metges, posa a disposició dels estudiants de l’àmbit de la salut un programa que els ajuda a completar la seva formació i millorar en la pràctica professional. D’aquesta manera, el conjunt del ja reconegut sistema sanitari català reforça la seva base per assolir nivells de progrés i excel·lència encara més alts.

    La data de tancament de la convocatòria és el proper 24 d’abril de 2020.

    > Presenta la teva sol.licitud
    > Consulta les bases del programa

     

    0 Comentaris
    29 de gener de 2020

     Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica i a les Ciències i l’ Enginyeria

     Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica: Contribuint al futur 

     Dotació del premi és de 50.000 €. Per accedir a les bases del premi clica aquí

     Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l'Enginyeria

     Dotació del premi és de 50.000 €. Per accedir a les bases del premi clica aquí

     Amb motiu de la nova situació causada pel Coronavirus, hem decidit ampliar el termini de les dues convocatòries que tenim obertes fins el 15 d'abril de 2020.

     0 Comentaris