15 de juny de 2023

  Premi de Recerca d'Atenció Sociosanitària 2023

  La Fundació convoca, cada any des del 2000, aquests premis per incentivar el progrés de la pràctica clínica en gerontologia i atenció sociosanitària. Oberts a qualsevol professional que desenvolupi la seva activitat en un centre o servei a Catalunya i dotats amb 12.000 euros, s’hi poden presentar projectes de forma individual o col·lectiva. El lliurament dels premis es fa en el marc de la Jornada Sociosanitària de la Fundació Mutuam Conviure.

  Premi de Recerca d'Atenció Sociosanitària 2023

  0 Comentaris
  9 de febrer de 2023

   XXIV Certamen de Relats Breus Sant Joan de Déu

   L'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Sant Joan de Déu - Comillas convoca la XXIV edició del Certamen de Relats Breus Sant Joan de Déu amb l'objectiu de reconèixer el talent literari dels professionals sanitaris i contribuir a desenvolupar la sensibilitat davant les diverses situacions humanes que es generen al voltant de la malaltia.
    
   El contingut dels relats ha d'estar relacionat amb l'exercici de la infermeria o fisioteràpia, posant de manifest els aspectes humans de l'activitat professional.

   Dirigit a infermeres i fisioterapeutes. Premis de fins a 2.100 euros
   Termini de presentació fins el 31/05

   Per accedir a tota la informació del certamen clica aquí

    

   XXIV Certamen de Relatos Breves San Juan de Dios

   0 Comentaris
   8 de febrer de 2023

    Premios Metas de Investigación 2023

    • S'obre el termini de presentació dels Premis Metas 2023. El primer premi de recerca estarà dotat amb 3.000 euros i l'ACCESIT amb una subscripció anual a ENFERTECA per a cadascun dels membres de l'equip.
    • Les bases d'aquesta nova edició es poden consultar a https://www.enfermeria21.com/revista-metas-de-enfermeria/premios-metas/.
    • La presentació dels treballs s'haurà de fer obligatòriament a través del correu electrònic habilitat.

    Premios Metas de Investigación 2023

    0 Comentaris
    7 de febrer de 2023

     XXXV PREMI INTERNACIONAL CATALUNYA 2023 CONVOCATÒRIA

     La Generalitat de Catalunya va crear el 1989 el Premi Internacional Catalunya, amb tres propòsits clars: reconèixer i estimular els creadors, oferir als catalans exemples de la més alta qualitat i exigència en tots els aspectes, i situar Catalunya a l’escena dels grans guardons internacionals.

     El Premi, dotat amb 80.000 euros i l’escultura “La clau i la lletra” d’Antoni Tàpies, s’atorga anualment a aquelles persones que han contribuït de manera decisiva a desenvolupar els valors culturals, científics o humans. Institucions de tot el món i els membres del jurat poden presentar candidatures, d’acord amb les bases que es publiquen cada any amb la convocatòria del guardó.

     S’atorga a aquelles persones que han contribuït de manera decisiva a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món.

     Data límit per presentar candidatures: 1 de març

     Per accedir a tota la informació clica aquí

     XXXV PREMI INTERNACIONAL CATALUNYA 2023 CONVOCATÒRIA

     0 Comentaris
     20 de gener de 2023

      I Premi de microrelats de la FDSLL: Compartim les cures, fem-nos lliures

      Malgrat les polítiques d’igualtat i de conciliació, les cures segueixen sent responsabilitat gairebé exclusiva de les dones. Això determina tant les possibilitats de desenvolupament professional i personal com una sobrecarrega física i emocional. Des de la FDSLL, a través de l’EUIT, formem professionals que tenen com a eix de la seva actuació l’àmbit de les cures a través dels Graus en Infermeria i en Teràpia Ocupacional, unes professions altament feminitzades i socialment poc valorades malgrat reconèixer-les com a essencials.

      No obstant, les cures són imprescindibles per al manteniment de la vida. Es tracta d’una qüestió d’equitat però també de subsistència nostra i del planeta. Amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, hem volgut, a través d’aquest concurs de microrelats, promoure una reflexió social sobre la necessitat de posar la cura de la vida al centre i de la corresponsabilització de totes les persones per tal de fer-les sostenibles.

      Adjuntem el pòster i l'enllaç al web de l'EUIT, on trobareu tots els detalls i les bases del concurs -> enllaç.

      0 Comentaris
      20 de gener de 2023

       Nova edició dels Premis Vila-Saborit de recerca en infermeria

       La Fundació Vila-Saborit, l’Hospital Universitari Sagrat Cor i UIC Barcelona van posar en marxa l’any 2016 els Premis de Recerca en Infermeria Fundació Vila-Saborit, amb la finalitat de reconèixer la tasca de joves investigadors, potenciar trajectòries científiques d’excel·lència, donar suport a la recerca en l’àmbit de la infermeria i difondre la recerca de la disciplina infermera.

       Aquests premis tenen dues categories:

       1. Tesis doctorals (cada dos anys)
       2. Treballs finals de màster (cada any)

       Bases de la 6a edició dels Premis (any 2023)

       Poden ser candidats:

       Aquells professionals que hagin cursat un màster universitari (oficial) i que hagin defensat un projecte/treball de recerca en el context del treball final de màster (TFM), en l’àrea de coneixement de la infermeria. El TFM presentat, ha d’haver estat defensat el en el curs acadèmic 2021-2022. Els candidats han d’haver obtingut una qualificació mínima de 8(És obligatori d’adjuntar l’expedient acadèmic del màster cursat)

       La convocatòria està oberta a tots els alumnes matriculats en màsters universitaris oficials, oferts per les universitats catalanes.

       Els treballs han de ser inèdits i escrits en llengua catalana, castellana o anglesa. Poden abordar qualsevol àrea de coneixement d’infermeria.

       Totes les candidatures han de ser enviades amb el format específic demanat, juntament amb el certificat acadèmic on consti la nota corresponent, i el document d’acceptació i dades personals del candidat/ta.

       Els temes dels treballs presentats han d’estar alineats als valors i ètica de la Universitat Internacional de Catalunya.

       Si el treball presentat passa a ser un dels finalistes i, per tant, opta a ser un treball premiat, és imprescindible que el propietari del mateix faci una presentació i defensa breu, el dia de l'entrega de premis.

       Característiques del premi

       Treballs finals de màster: Convocatòria anual

       1r premi: 1.000 €

       Dos accèssits: 500 € (cadascun)

       Terminis i lloc de lliurament de candidatures:

       Les candidatures es poden presentar físicament, a la secretaria dels premis, situada al Campus Sant Cugat de UIC Barcelona (Carrer Josep Trueta, s/n), o bé, es poden presentar per correu electrònic a l’adreça premiosvilasaborit@uic.es, a l’atenció de María Vera. Totes les candidatures han d’incloure la documentació degudament complimentada en els formats establerts.

       El termini de lliurament de candidatures s’iniciarà el 19 de desembre del 2022 i finalitzarà el 19 de febrer de 2023. Només s’admetran les propostes en el format i el termini estipulat.

       Documentació i forma de lliurament

       Candidatures de treballs finals de màster

       La presentació de candidatures de treballs finals de màster ha d’excloure qualsevol dada que pugui identificar la persona que presenta la candidatura. S’ha de lliurar, degudament emplenat, el document de presentació de candidatures de treballs finals de màster que es pot descarregar del web.

       A l’interior d’aquest sobre, s’hi ha d’adjuntar també emplenat el document de dades personals i el certificat de nota excel·lent d’aquest treball. Tota aquesta documentació pot enviar-se també per correu electrònic a premiosvilasaborit@uic.es, a l’atenció de María Vera.

       L’extensió de la candidatura que es presenti no ha de superar les 4.000 paraules (sense comptar els annexos i la bibliografia).

       Procés de selecció

       Els premis els atorga un jurat expert constituït per a aquest efecte i format per representants de les institucions següents:

       • Fundació Vila-Saborit.
       • Doctors en Infermeria (un membre per cada universitat catalana que ofereixi estudis d’Infermeria i màster).
       • Doctors en Infermeria membres d’institucions assistencials catalanes.
       • Experts en recerca de l’Hospital Universitari Sagrat Cor.
       • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB).

       El jurat avaluador es farà públic a través del web www.fundaciovilasaborit.cat, www.hscor.com www.uic.es una vegada s’hagi constituït.

       Totes les candidatures presentades passaran a ser valorades per el jurat avaluador i es seleccionaran les de millor puntuació

       La decisió del jurat es farà pública en l’acte de lliurament de premis que se celebrarà el 24 de març de 2023.

       Una vegada defensades públicament les candidatures seleccionades finalistes davant una avaluació final del tribunal, es coneixeran els premiats.

       La Fundació Família Vila-Saborit, UIC Barcelona i l’Hospital Universitari Sagrat Cor es reserven el dret a divulgar mitjançant algun altre mitjà de difusió els premis atorgats.

       La decisió del jurat serà inapel·lable, es pot deixar el premi desert si els treballs presentats no reuneixen els requisits que el tribunal consideri necessaris.

       Seran exclosos de la convocatòria els candidats que no presentin el projecte en el format que se sol·licita, que no presentin el formulari de sol·licitud corresponentment emplenat i la documentació en el temps i forma indicats.

       Condicions de participació

       Aquest premi és compatible amb altres finançaments per el mateix objectiu, encara que si es publiquen o difonen els resultat o la iniciativa, cal esmentar que ha rebut aquest premi amb la frase següent: “Aquest projecte ha estat parcialment finançat pels premis Vila-Saborit”

       Els participants premiats accepten que el seu projecte pugui ser difós a través de la web UIC i web Vila-Saborit o altres mitjans de difusió. La propietat intel·lectual dels projectes i iniciatives presentats continuarà sent en tot moment dels autors i poden publicar-ho on considerin.

        

       Calendari de la 6a edició

       • Del 19 de desembre de 2022 al 19 de febrer de 2023: Recepció de las candidatures.
       • Del 20 de febrer al 13 de març de 2023: Avaluació per part del jurat.
       • El 24 de març de 2023 a les 17 h: Acte d’entrega de premis a l’Auditori de l’Hospital Sagrat Cor
       0 Comentaris
       10 de novembre de 2022

        Subvencions per a projectes de cultura comunitària i transformació social - Departament de Cultura

        Són subvencions per donar suport a projectes de cultura comunitària amb vocació de transformació social, durant un període biennal.

        S'entenen per projectes de cultura comunitària amb vocació de transformació social les accions planificades i executades de forma col·laborativa en el marc d'un projecte específic per apropar les arts i les pràctiques culturals a la comunitat amb la voluntat de millorar les capacitats i les condicions de vida de les persones i col·lectius que hi participen, transformant així l’entorn sociocultural de què formen part.


        Les activitats poden estar adreçades a la ciutadania en general o, específicament, a col·lectius en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió social per motius econòmics, de diversitat funcional, generacional, ètnica, cultural, de gènere o altres.

        S'hi inclouen els següents àmbits d’actuació:

        1. Programes i activitats d'arts visuals i audiovisuals, arts escèniques, música, lletres, cultura popular i altres expressions culturals en què es potenciï la creació col·lectiva i les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania vinculats a l’entorn on es desenvolupen.
        2. Programes i activitats formatives o educatives destinades a la capacitació de les persones que hi participen a través de les arts visuals i audiovisuals, les arts escèniques, la música, les lletres, la cultura popular i altres expressions culturals, com a pas previ a la creació col·lectiva o la participació en un projecte comunitari.

        Per accedir a tota la informació i per fer la tramitació clica aquí

        0 Comentaris
        3 d’octubre de 2022

        I Edición de Ayudas a la Investigación en Nutrición para profesionales sanitarios.

        Requisits de les ajudes
        El principal requisit per presentar-se a aquesta convocatòria és que els professionals sanitaris estiguin vinculats a hospitals, universitats o centres de recerca tant públics com a privats, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Finalment, les candidatures s'hauran de basar en un àmbit de creació, estudi o investigació a l'àrea de la nutrició amb orientació a nutrició saludable i sostenible, prevenció de malalties no transmissibles i envelliment saludable.

        El termini màxim per al desenvolupament del projecte de recerca i la seva finalització haurà de ser d'un any, i serà prorrogable a un altre any més com a màxim, és a dir, un total de vint-i-quatre mesos.

        Per accedir a tota la informació clica aquí

        0 Comentaris
        19 de novembre de 2021

         II Beca "Más tiempo y mejor"- Mielona múltiple - Sanofi Genzyme

         II Beca Més Temps i Millor per a projectes que millorin la qualitat de vida de pacients amb Mieloma Múltiple
         Amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels pacients amb mieloma
         múltiple, Sanofi convoca la segona edició de la seva beca 'Més Temps i Millor', per a projectes innovadors i multidisciplinaris que ajudin al seu dia a dia els que pateixen la malaltia i el seu entorn.

         Poden presentar-se fundacions, associacions de pacients, societats medicocientífiques o qualsevol persona gran d'edat resident a Espanya sempre que ho faci en col·laboració amb alguna entitat, fundació o associació, i que tingui vinculació, d'alguna manera, amb pacients amb MM.

         Entre les propostes presentades, una comissió especialitzada seleccionarà un únic projecte que rebrà una beca per valor de 5.000 euros per al desenvolupament.

         Per accedir a tota la informació clica aquí

         0 Comentaris

         20a Edició de Premis de Recerca Atenció Sociosanitària Fundació Mutuam Conviure

         La Fundació Mutuam Conviure fidel al seu compromís amb la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària convoca la 20a edició del Premi de Recerca d’Atenció Sociosanitària.

         0 Comentaris