Les infermeres que hagin superat la prova poden escollir entre tres opcions per sol·licitar el títol d'especialista. El termini per fer aquest tràmit finalitza el proper dia 15 de març.

El Ministeri d’Universitats fa públic el procediment per sol·licitar el títol d’especialista en infermeria  familiar i comunitària obtingut per a la via excepcional

El Ministeri d’Universitats ha fet públic el procediment per fer la sol·licitud del títol d’infermera especialista en Infermeria Familiar i Comunitària a totes aquelles infermeres amb resultat d’APTA a la prova d’avaluació de la competència.

Les infermeres que hagin superat la prova poden escollir entre aquestes tres opcions:

  • Enviar un formulari per sol·licitar el títol en aquesta especialitat, marcant l’opció “a)Obtenir el títol d’infermer especialista en infermeria familiar i comunitària”.
  • Enviar el formulari per comunicar al Ministeri que volen esperar a presentar-se a altres proves d’avaluació de competència (ara només queda pendent medicoquirúrgica).
  • No enviar el formulari, i en cas d’haver-se presentat a més d’una prova d’avaluació de la competència s’atorgarà d’ofici a la interessada aquella especialitat en que hagi tret major qualificació.

El termini per fer aquest tràmit és el proper dia 15 de març de 2023.

Accedeix a tota la informació i fes el procediment


Fotografia: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García.