FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Portal de transparència

La Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern té per objecte regular i garantir la transparència de l'activitat pública, així com el dret d'accés de les persones a la informació i documentació públiques.

En aquest context, podeu exercir el vostre dret d'accés a la informació pública emplenant el formulari de sol·licitud d'informació i enviant-lo a info@coib.cat