7 de juny de 2024

  El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) discrepa de les mesures estivals anunciades pel Govern que demana "contenció econòmica".

  El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) discrepa de les mesures estivals anunciades pel Govern que demana "contenció econòmica".

  El passat divendres 31 de maig, El Periódico de Catalunya publicava que l'Institut Català de la Salut (ICS) havia comunicat a alguns centres d'Atenció Primària que "no podrien contractar personal substitut" per als mesos de juny, juliol, agost i, fins i tot, setembre; així com "no prorrogaria els contractes temporals", tancaria l'activitat d'alguns serveis com els de prevenció i tractament de les Infeccions de transmissió sexual (ITS) o "limitaria" l'activitat d'alguns centres.

  La notícia aixecava polseguera i molt de malestar al Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), més quan la portaveu del Govern, Patrícia Platja, confirmava el dimarts en roda de premsa que el Govern havia demanat "contenció econòmica" de cara a l'estiu i que les baixes s'haurien de cobrir "amb els professionals del mateix equip", és a dir que, "si algú agafa les vacances és una altra persona del mateix equip, mitjançant les hores extres que el substitueix".

  Al respecte s'ha posicionat la degana del CCIIC, la Dra. Glòria Jodar, que diu "s'ha de trencar amb l'estacionalitat dels recursos de Salut". Explica la representant de les infermeres catalanes que "també, quan arriba l’estiu, els directors i gestors han de permetre que els professionals de la salut puguin gaudir de les vacances i, alhora, es mantingui la qualitat assistencial de la població assignada als centres d'atenció primària i salut comunitària i als hospitals".

  El CCIIC, molt crític amb què la "reorganització estival dels serveis quedi subjecta, prioritària i quasi exclusivament, a la contenció econòmica", recorda que "el fi últim de l’atenció en l'àmbit de les cures és el benestar de les persones sempre, 24/7/365, tant en la salut com en situacions de malaltia. És per això que tan importants són les actuacions preventives com el  seguiment, tractament i actuacions especifiques; sobretot de la població infantil, la gent gran i els col·lectius més vulnerables".  

  Mentre que el Govern atribueix la decisió a la finalització dels Fons Covid-19, la retribució de les actualitzacions salarials –tot i la pròrroga dels pressupostos que no contemplen l'increment de 142 M€ previstos al III Acord de l'ICS– i a la necessitat de concentrar els recursos assistencials en les zones amb més densitat demogràfica durant l'estiu; el Consell i els col·legis d'infermeres veuen "mala planificació pressupostària i una pèrdua d'autonomia dels equips directius, que són qui realment han de gestionar i planificar els serveis en període tant  d’estiu com durant  resta de l’any en base al seu pressupost i a les necessitats i característiques de la població".

  "Preveient el seu torn de vacances, cada infermera planifica les cures des del coneixement que té de la població assignada i de les seves prioritats i necessitats de salut. Plans de cures que, per descomptat, no es limiten a les urgències i es consensuen amb la resta de professionals dels equips i les infermeres que realitzen la substitució, per assegurar la continuïtat assistencial segons les pautes i programacions que indica la infermera referent", explica Glòria Jodar que afegeix que "si algú pensa que l'atenció que es presta des dels centres de primària és ajornable, és que desconeix totalment la realitat del nostre país i del nostre sistema de salut".

  El CCIIC posa l'accent en la població atesa per les infermeres de Familiar Comunitària, cada cop més dependent, amb més cronicitat i pluripatologia; així com en les "necessitats creixents" d'atenció domiciliària i en altres camps d'especialització infermera com ara la salut mental, la salut sexual i reproductiva (llevadoria) o la pediàtrica; a més de l'atenció sociointegrada en l'àmbit geriàtric i residencial i, també, en matèria de salut laboral.

  "Atenció que dispensem amb plantilles infradotades de per si i no només a l'atenció primària, també als centres hospitalaris o als serveis d'urgències i emergències extrahospitalàries. Prescindir de professionals o limitar les seves vacances no és la solució per donar cobertura sanitària a les zones d'estiueig. Desestacionalitzar els recursos existents i millorar-ne la gestió sí que ho és", afirma Glòria Jodar