FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
29 de gener de 2019

La Comissió Deontològica del COIB ha publicat un nou cas de la col·lecció Ètica en el dia a dia centrat en la verificació de la identitat de les persones ateses. Aquests casos pràctics tenen l’objectiu d’aprofundir en la reflexió ètica del tenir cura al voltant de situacions de la pràctica quotidiana.

Verificar la identitat, nou cas d’Ètica en el dia a dia

En aquesta nova entrega trimestral d’un cas d’Ètica en el dia a dia, la Comissió Deontològica del COIB ha plantejat una situació en la qual una infermera del servei d’urgències d’un hospital se n’adona que fruit de no haver verificat la identitat de l’usuari abans de realitzar-li l’extracció de sang, ha generat un error d’identificació en una mostra de sang. Necessita repetir l’extracció de sang i això genera una situació adversa perquè dubta com ha de comunicar l’error a l’usuari i a la seva família i quines conseqüències pot tenir el seu error en la relació assistencial entre la infermera i l’usuari.

El cas explica, de forma pràctica, com actuar davant dels errors d’identificació en la practica assistencial, que es produeixen més sovint del que seria esperat, i amb quins valors i articles del Codi d’Ètica de les Infermeres i Infermers està relacionat.