28 de març de 2023
- DiarideTerrassa.com

    El jutjat del Social número 3 de Terrassa ha dictat una sentència, no ferma, que deixa sense efecte el nomenament de dues infermeres del Consorci Sanitari de Terrassa com a caps de servei del Consorci Sanitari de Terrassa, arran de la demanda de conflicte col·lectiu interposada pel Sindicat de Metges de Catalunya.

    L’esmentada sentència ha provocat el rebuig del Consell de Col·legis d’Infermers i Infermeres de Catalunya (CCIIC) i els col·legis oficials d’infermeres i infermers de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, que discrepen obertament del pronunciament judicial.