8 de novembre de 2019

La Comissió d’Avaluació d’Infermeres Infectades per Virus Transmissibles per Sang (CAIIV) del COIB publica un nou cas pràctic amb recomanacions sobre com actuar en el cas que una professional lactant o en període de lactància rebi una esquitxada accidental de fluid amb virus del VIH.

El nou cas pràctic de la CAIIV aborda com actuar davant d'una esquitxada accidental de fluid amb virus del VIH en una professional lactant

Ja està disponible el nou cas de la sèrie de casos pràctics: Recomanacions davant les malalties infeccioses transmissibles que la CAIIV elabora de forma trimestral al voltant de diferents situacions de la pràctica quotidiana i que pretenen resoldre els dubtes que poden tenir les infermeres i els infermers que tenen malalties de virus transmissibles per sang.


Com actuar davant d’una esquitxada accidental de fluid amb virus del VIH en una professional lactant (o en període de lactància)

Es planteja el cas d'una infermera que s'ha reincorporat després de la seva baixa per maternitat i que, mentre estava retirant un drenatge toràcic d’una persona atesa portadora del VIH, s’ha esquitxat accidentalment a l'escaparse-l'hi el tub. Ella ha notat el contacte d’un fluid a l’ull.

Consulta tots els casos pràctics elaborats per la CAIIV