17 de juny de 2019

La Comissió d’Avaluació d’Infermeres Infectades per Virus Transmissibles per Sang (CAIIV) del COIB publica un nou cas pràctic amb recomanacions sobre com actuar en el cas de detectar una petita ferida sota el guant després de fer una extracció de sang a un usuari.

El nou cas pràctic de la CAIIV planteja com actuar quan una infermera portadora detecta una petita ferida després de fer una extracció

Ja està disponible el nou cas de la sèrie de casos pràctics: Recomanacions davant les malalties infeccioses transmissibles que la CAIIV elabora de forma trimestral al voltant de diferents situacions de la pràctica quotidiana i que pretenen resoldre els dubtes que poden tenir les infermeres i els infermers que tenen malalties de virus transmissibles per sang.


 
Com actuar quan una infermera portadora veu una petita ferida sota el guant al finalitzar una extracció

Es planteja el cas d’una infermera d’Atenció Primària portadora del VIH que, en treure's els guants després d’una extracció, s’adona d’una rascada en el dors de la mà. 

Consulta tots els casos pràctics elaborats per la CAIIV