Amb motiu de la celebració del Dia de l'Atenció Primària, el 12 d'abril, la Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària del COIB i l'AIFiCC demanem al Departament de Salut l’aplicació d’un programa d’incentius per a les infermeres que treballen en el primer nivell assistencial

La infermeria familiar i comunitària, clau per enfortir l’atenció primària

El Pla de Salut de Catalunya 2021-2025 reconeix que la salut va més enllà de l’absència de malaltia, que es tracta d’un estat de benestar biopsicosocial i espiritual, resultat de la relació entre les persones i el seu entorn físic i social, que requereix l’abordatge de les desigualtats i la intersectorialitat.  Això suposa passar d’una mirada centrada en la malaltia a un enfocament que estigui realment centrat en els actius en salut, amb l’aportació i la participació real de les persones i les comunitats.

La infermeria familiar i comunitària ha desenvolupat competències específiques per tenir un paper clau dins els objectius del Pla de Salut de Catalunya i per liderar un treball en equip, juntament amb la resta de professions sanitàries, amb totes les especialitats infermeres i amb els agents de salut de les comunitats. Les infermeres que treballen en aquest àmbit són una peça clau en la prevenció i promoció de la salut i en l’atenció a les persones, als nuclis familiars i a les comunitats.

Si volem treballar per la salut plena de les persones i no només per l’absència de malalties, cal anar més enllà de les intervencions de prevenció secundària que caracteritza l’enfocament biomèdic i apostar veritablement per la prevenció primària i la promoció de la salut.

Volem aprofitar el dia 12 d’abril per recordar de nou la importància d’enfortir l’atenció primària i fer que sigui la veritable porta del sistema de salut i el garant del benestar integral de les persones.

Per poder-ho aconseguir, és imprescindible augmentar la dotació de professionals de la salut.

El Departament de Salut ha anunciat un programa d’incentius per a residents, en què es contempla una aportació extraordinària per als metges de família i comunitaris i per a les infermeres de salut mental, la qual cosa celebrem.

Tot i així, no es pot parlar de l’enfortiment de l’atenció primària i comunitària sense tenir en compte les infermeres familiars i comunitàries.

Per aquest motiu, demanem al Departament de Salut l’aplicació d’un programa d’incentius per a les infermeres familiars i comunitàries com el que ha ofert a les infermeres de salut mental i als metges de família, i que dugui a terme un pla per augmentar el nombre d’infermeres que treballen en el primer nivell assistencial, que tenen un paper determinant en la millora de la salut de les persones i de les comunitats.