24 de juliol de 2023

La Fundació Vila-Saborit, l’Hospital Universitari Sagrat Cor i UIC Barcelona convoquen una nova edició dels Premis de Recerca en Infermeria Fundació Vila-Saborit amb la finalitat de reconèixer la tasca de joves investigadors, potenciar trajectòries científiques d’excel·lència, donar suport a la recerca en l’àmbit de la infermeria i difondre la recerca de la disciplina infermera. 

Nova edició dels Premis de Recerca en Infermeria “Fundació Vila Saborit”

El termini de lliurament de candidatures s’ha iniciat el 3 de juliol de 2023 i finalitzarà el 29 de setembre de 2023. Només s’admetran les propostes en el format i el termini estipulat. Durant el mes d’agost, es recepcionaran les candidatures, però es confirmarà la seva acceptació a partir del 4 de setembre. Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic a l’adreça premiosvilasaborit@uic.es, a l’atenció de María Vera, i han d’incloure tota la documentació degudament emplenada en els formats establerts.

Segons les bases d’aquesta setena edició dels Premis, en la categoria de Tesis doctorals, poden ser candidats els Infermers doctors que hagin defensat la tesi en els últims tres cursos acadèmics (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) a universitats catalanes i que hagin obtingut una qualificació de cum laude.

Pel que fa a la categoria de TFM, poden concórrer aquells professionals que hagin cursat un màster universitari (oficial) i que hagin defensat un projecte/treball de recerca en el context del TFM, en l’àrea de coneixement de la infermeria. Han d’haver defensat el TFM en el curs acadèmic 2022-2023. Els candidats han d’haver aconseguit una qualificació mínima de 8 en el seu TFM. La convocatòria està oberta a tots els alumnes matriculats en màsters universitaris oficials oferts per les universitats catalanes. Els treballs han de ser inèdits i escrits en llengua catalana, castellana o anglesa. Poden versar sobre qualsevol àrea de coneixement d’infermeria.

La millor Tesi doctoral té un premi de 1.500 euros; mentre que es podran concedir dos accèssits de 1.000 i 500 euros, respectivament. En el cas del TFM, hi ha un primer premi de 1.000 euros i dos accèssits de 500 euros cadascun.

Més informació