Amb motiu del primer aniversari de l’aprovació de la Llei de regulació de l’eutanàsia, es publica aquesta eina de reflexió i ajut a les infermeres sobre aquest nou dret reconegut a la ciutadania

La Comissió Deontològica elabora un document sobre el paper de la infermera en la prestació d’ajut a morir

La Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha publicat el document La infermera i la prestació d’ajut a morir, que vol oferir ajuda a les infermeres sobre com han d’actuar davant la petició d’eutanàsia o de suïcidi assistit per part d’una persona. La publicació, de la qual també se n’ha fet una versió en castellà, apareix quan es compleix un any de l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia, que reconeix a la ciutadania el dret a demanar la prestació d’ajuda a morir.

L’informe resumeix el procediment per sol·licitar i dur a terme la prestació d’ajut a morir i el paper que ha de dur a terme la infermera. La Comissió Deontològica del COIB constata que la Llei amb prou feines esmenta la infermera i no la cita explícitament quan parla de la realització efectiva de la prestació. En aquest sentit, l’òrgan de regulació ètica i deontològica del Col·legi reclama que “la infermera ha de constar expressament, tant al redactat de la llei com a les diferents guies i protocols que orienten per a la seva pràctica.”

A partir de les referències a l’actuació de la infermera davant de situacions de final de vida de les persones a qui atén que es recullen en els codis deontològics de la professió, el document de la Comissió determina les activitats que ha de fer una infermera quan rep una petició d’eutanàsia o de suïcidi assistit. En aquests supòsits, les infermeres han d’ajudar les persones a prendre decisions, donar-los informació sobre com es desenvolupa el procés, acompanyar la persona atesa, els seus familiars i les persones properes durant tot el procés i realitzar les actuacions professionals o tècniques que s’hi requereixin.

El document de la Comissió Deontològica també recull el supòsit de l’objecció de consciència, que és un dret individual que s’ha de manifestar de manera anticipada, sense d’interferir amb el dret de les persones a rebre una prestació d’ajuda a morir.

Consulteu el document ‘La infermera i la prestació d’ajut a morir’