12 de gener de 2021

  Un grup d’infermeres del sistema públic de salut d’arreu del territori participa en una fase de proves i començarà a emetre receptes electròniques, amb signatura pròpia

  Les infermeres ja comencen a prescriure en format de recepta electrònica

  Aquesta setmana, un grup d’infermeres del sistema públic de salut de Catalunya (SISCAT), d’arreu del territori, participa en una fase de proves per emetre receptes electròniques amb signatura pròpia. Quan acabi aquesta fase, el sistema es començarà a desplegar de manera progressiva.

  El procés és complex, i requereix la cooperació de la Gerència del Medicament del Servei Català de la Salut (CatSalut), dels col·legis professionals que configuren el Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i de les entitats proveïdores del SISCAT.

  Adaptació al sistema

  El mes d’agost de 2019, es va publicar el Decret 180/2019, que regulava el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.

  A banda de l’acreditació, i per culminar el procés, s’ha hagut d’escollir i contractar l’entitat certificadora i d’adaptar els certificats digitals al Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE). Actualment, s’estan creant punts de validació als centres del SISCAT on les infermeres presten els seus serveis. Aquests punts de validació han de facilitar les gestions de l’emissió de targetes, que faran possible la signatura electrònica.

  Durant aquests darrers mesos, el CCIIC ha treballat estretament amb la Gerència del Medicament del CatSalut per adaptar la vintena de programaris i estacions clíniques de treball que fan servir el centenar de proveïdors del SISCAT per fer possible que les prescripcions de les infermeres s’integrin al SIRE, que és el sistema que regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica perquè el medicament o el producte sanitari puguin ser dispensats a les oficines de farmàcia.
   
  Recepta electrònica

  La recepta electrònica és una eina de salut totalment consolidada i incorporada a la pràctica clínica diària. Actualment, el 99 % de les receptes que es fan a l’atenció primària de salut són electròniques i a la resta d’àmbits també té un percentatge d’utilització força elevat.

  La recepta electrònica aporta avantatges rellevants pel que fa a la qualitat dels tractaments, la seguretat clínica, la sostenibilitat i l’accessibilitat per part de les persones ateses. El pla de medicació integrat permet que els professionals de la salut es coordinin millor i facilita l’aplicació d’eines de seguretat clínica que donin suport a la pràctica assistencial, disminuint el risc d’esdeveniments adversos.

  El 2010 va finalitzar el desplegament de la recepta electrònica a Catalunya en l'àmbit de l'atenció primària. Durant aquest temps, s'han implementat millores en el sistema de recepta electrònica per facilitar la tasca assistencial, integrant progressivament tots els tractaments, tant si estan finançats com si no.

  La novetat

  La novetat d’aquest procediment és que ara les infermeres podran signar l’ordre de dispensació en el format de recepta electrònica i així s’evitaran duplicitats en els  processos, fent el sistema més eficient.

  Han d’estar acreditades

  Les infermeres que vulguin prescriure han d’estar acreditades. El requisit per poder-ho estar és haver exercit durant un any, com a mínim, o bé haver realitzat un curs de formació específic. Les infermeres que certifiquin que compleixen algun d’aquests requisits, poden sol·licitar el document d’acreditació, emès pel Departament de Salut. 

  La sol·licitud s’ha de fer de manera individual al Canal empresa o bé al portal de Tràmits de la Generalitat. En aquests moments, de les 46.000 infermeres en actiu col·legiades a Catalunya, hi estan acreditades prop de 26.000.

  Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García. Banc d’Imatges Infermeres