El Consejo General de Enfermería ha atorgat una ajuda econòmica al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) que permet que aquest ofereixi a les seves col·legiades activitats formatives de manera gratuïta que formen part del catàleg de cursos de l'Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS). En total són 22 cursos en línia que s'impartiran en el darrer quadrimestre de l'any i en cada un d'ells es poden inscriure 50 alumnes.

Ajut econòmic del Consejo General de Enfermería al COIB per formació gratuïta a l'ISFOS

Els requisits per poder-se inscriure són estar col·legiada al COIB; i estar al corrent del pagament de les quotes col·legials. La col·legiada farà la inscripció en línia a través de la web del COIB, accedint al formulari del curs que l'interessi, que trobarà a l'apartat de formació en línia. Les inscripcions es realitzaran per ordre d'arribada.

En el cas que s'exhaureixin les places del curs sol·licitat, es notificarà a la interessada amb un missatge. I es donarà l'opció a què la col·legiada faciliti el seu correu electrònic per incorporar-la a una llista d'espera i rebre informació si es produeix una vacant.