21 de setembre de 2021

D’octubre a desembre, la corporació ofereix als seus col·legiats i col·legiades 60 inscripcions mensuals gratuïtes a repartir entre quatre cursos en format en línia

El COIB i SalusPlay signen un nou conveni de col·laboració

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha signat un nou conveni de col·laboració amb l’empresa SalusPlay, que permet oferir de manera gratuïta a les persones que hi estan col·legiades 60 inscripcions mensuals a repartir entre quatre cursos en format en línia, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2021.

Les persones que s’hi inscriguin hauran de signar un document de compromís de finalització del curs, per evitar abandonaments que perjudiquen tot el col·lectiu. Els assistents que no acabin un curs sense un motiu justificat hauran de satisfer 30 euros.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

Octubre

Novembre

Desembre

Aquest conveni de col·laboració entre el COIB i SalusPlay substitueix el que les dues entitats han mantingut fins al 31 de juliol passat, que donava accés gratuït a tots els cursos de la plataforma SalusOne a les persones col·legiades. El nombre d’inscripcions que s’han registrat mentre ha estat vigent el conveni anterior ha estat força més baix del previst i el nombre d’abandonaments ha estat molt elevat, per la qual cosa la corporació ha decidit modificar les condicions del servei en el nou acord.

A banda del conveni amb SalusPlay, el COIB també col·labora amb les empreses especialitzades en formació professional sanitària a distància DAE Formación i eDocens. El Col·legi ofereix importants descomptes i beques als seus col·legiats i col·legiades per als cursos que ofereixen aquestes plataformes.

Imatge: Thomas Lefebvre, Unsplash