FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Banc Imatges Infermeres

banner bii

El Banc d’Imatges Infermeres és el primer banc d’imatges d’accés lliure que reflecteix la feina real de les infermeres i infermers, mostrant-los en el seu rol autònom com a professionals clau del sistema de salut.

Aquesta iniciativa del COIB té l’objectiu de mostrar la professió infermera tal com és i canviar la manera com se la sol representar, sovint reflectint estereotips que són molt lesius per a la professió i que no responen a la realitat

El seu contingut, mostra fotografia documental per fer evident el cuidar com aportació principal de les infermeres cap als usuaris, recollir l’exercici de la professió en tota la seva heterogeneïtat i mostrar els professionals amb realisme d’una manera pròxima al nostre context sociocultural. 

Les fotografies són d’accés i ús lliure sota llicència Creative Commons. És a dir, es poden descarregar i utilitzar sempre que:

  • Es mencioni l’autoria de les fotografies, Ariadna Creus i Àngel García, i l’origen, Banc d’Imatges Infermeres.
  • No sigui per finalitats comercials
  • No es modifiqui la imatge original

 

Les imatges del Banc d'Imatges Infermeres es podran fer servir lliurement quan s’utilitzin per a donar a conèixer congressos o activitats formatives relacionades amb la infermeria. Per aquestes finalitats, s’haurà de demanar permís expressament al titular dels drets d’imatge a l’adreça de correu electrònic comunicacio@coib.cat. Aquest permís haurà de ser ratificat per l’entitat cedent.  

 

Covid-19
atencio primaria BII
atencio hospitalaria Bii
Urgencies i emergencies
atencio domiciliaria
ambit quirurgic
geriatric
Ambit pediatric
Llevadores
Salut Mental
Ambit de salut laboral
cures paliatives
Docencia
Gestio infermera
Recerca
Trasplantaments
Esterilitzacio
esalut